Komu wakacje, a komu stres?

100 proc. absolwentów zdało matury w pięciu lubelskich liceach, ale jest i takie liceum, gdzie wszystkim powinęła się noga… W Lublinie technika ustępują wynikami liceom, ale jest kilka z bardzo dobrą zdawalnością.


W lubelskich publicznych liceach matury tradycyjnie najlepiej wypadły w III LO im. Unii Lubelskiej i w I LO im. Stanisława Staszica. W Unii zdali wszyscy przystępujący do egzaminu (249 osób). Język polski ustny maturzyści zaliczali średnio na 85%, a pisemny – na 71%. Świetnie poradzili sobie z matematyką – 84%. Jeśli chodzi o język angielski – na 94%, (część ustana i pisemna).
Niemal stuprocentowaną zdawalność miał również „Staszic”. Z 216 abiturientów nie powiodło się tylko jednemu. Zmorę maturzystów, czyli matematykę, abiturienci zdali tu na ok. 89%. Najgorzej wypadła pisemna część z języka polskiego. Zdający otrzymywali średnio 64%, ale już z części ustanej – 82%. Maturzyści mieli także do wyboru jeden język, najczęściej wybierano angielski. Część pisemną zdano w „Stasiu” na 94%, a ustną na 92%.
100% skutecznością pochwalić się może Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi. Polski pisemny uczniowie zdawali tam średnio na 66%, a ustny na 77%. Wyniki z matematyki wyniosły aż 84%. Podobnie wypadł ustny angielski, natomiast pisemna część z tego języka na 94%.
Wszyscy maturzyści zdali również w Liceum im. Jana III Sobieskiego. Język polski ustny maturzyści zdawali średnio na 96%, a pisemny na 72%, Z matematyki natomiast na świadectwach dojrzałości znajdzie się średnio 81%. Pisemny angielski: aż 97%, a ustny – 93%.
Kolejną szkołą, której wszyscy absolwenci mogą pochwalić się zdaną maturą, jest Międzynarodowe LO „Paderewski”. Egzamin ustny z języka polskiego maturzyści zdali średnio na 77%, a z części pisemnej z tego samego przedmiotu – na 60%. O 6% więcej wyniósł wynik końcowy z matematyki. Przyszli studenci z Paderewskiego mogą też pochwalić się świetną znajomością angielskiego, bo z ustnej części otrzymali po 87%, a z pisemnej 91%.
Ostatnią szkołą, gdzie wszyscy zdali egzamin dojrzałości, jest Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. Egzamin z języka polskiego ustnego i pisemny z angielskiego uczniowie zaliczyli średnio na 96%. Język polski pisemny był zdawany średnio na 79%, a ustny angielski na 85%. Wynik z matematyki wynosił 82%.
Minimalnie gorsza zdawalność była w XXI LO im. św. Stanisława Kostki, ale tylko o 1%. Z ustnego polskiego uczniowie zgarniali średnio po 84%, a z pisemnego – 65%. Matematyka też nie przysporzyła im ogromnych problemów, średnio ok. 82%. Z kolei wynik z ustnego angielskiego wyniósł 83%, a z pisemnego 89%.
Odrobinę gorzej, ale nadal bardzo dobrze, wypadło II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego i V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. W obu tych liceach zdawalność wyniosła 98%. W Zamoyu z ustnego polskiego uczniowie otrzymywali średnio 82%, a z pisemnego 60%, natomiast z matematyki po ok. 78%. Pisemna część z języka angielskiego też nie sprawiła wielkich trudności – jej średni wynik wynosi 90%, a z części ustanej 85%. Język polski ustny w „piątce” zdano na 85%, a pisemny na 58%, matematykę na 76%. Angielski maturzyści zaliczali średnio na 74% (obie części: ustną i pisemną).
97% zdawalnością może szczycić się Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego. Ustny egzamin z języka polskiego maturzyści zdawali na ok. 92%, a pisemny na 66%. Odrobinę lepiej od pisemnego polskiego poszła matematyka – na 70%.
Wśród niekwestionowanych liderów, jeśli chodzi o zdawalność, znalazło się również IX Liceum Ogólnokształcące m. Mikołaja Kopernika. 95% absolwentów nie musi przystępować do poprawek. Ustny polski zaliczyli na ok. 75%, a pisemny na 63%. Matematykę na poziomie podstawowym zdawano na 72%. Najlepiej poszedł uczniom angielski. Z ustnej części średnio otrzymywali po 83%, a z pisemnej aż 88%.
Również IV LO im. Stefanii Sempołowskiej wypadło w tym roku świetnie. Zdawalność wyniosła 94%. Abiturienci uzyskiwali średnio: 69% z ustnego polskiego, 61% z pisemnej części tego języka, 62% z matematyki i po 75% z obu części angielskiego.
Wakacje może też rozpoczynać 93% zdających maturę w X LO przy ul. Wojciechowskiej. Ustny polski zdawano zwykle na 63%, a pisemny na 56%. Z matematyką uczniowie poradzili sobie na ok. 53%. Natomiast ustny egzamin z angielskiego zdali na 71%, a pisemne zmagania z językiem obcym zaliczano na ok. 83%.
Na pochwałę zasługują także maturzyści z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej: 90% zdanych matur. Ustny polski – na 73%. Z kolei polski pisemny i matematykę uczniowie zaliczyli na ok. 62%. Szkoła zdecydowanie stawia na języki. Absolwenci z obu części angielskiego otrzymywali nawet aż 87%.
Taką samą zdawalnością, czyli 98% może pochwalić się Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kazimierza Gostyńskiego. Obie części angielskiego, ustna z polskiego oraz matematyka były zdawane od 75% do 78%. Jedynie wyniki z polskiego pisemnego wynoszą 61%.
Od października studentami zostanie również 89% absolwentów z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. C. K. Norwida. Zdający zgromadzili po ok 68% z ustnej części języka polskiego i po 58% z pisemnej. Natomiast matematyka wypadła już trochę gorzej, bo zdawano ją na 51%. Za to wynik z angielskiego ustnego wyniósł 73%, a z pisemnego – 85%.
Identyczną zdawalność matur ma także XXIII LO im. Nauczycieli tajnego Nauczania. Egzamin ustny z języka polskiego – 68%. Pisemna część – 52%. Matematyka – 58%. Najlepiej w tym roku wypadł język angielski: ustny: 74%, pisemny: 82%.
XXIV LO przy ul. Elsnera maturę zdało 86% uczniów. Z ustnych części egzaminów z jęz. angielskiego oraz polskiego zdobywali po 70%. Z pisemnego angielskiego – 74%. Polski pisemny oceniany był zwykle na 55%. Najgorzej wypadła matematyka, bo średnie wyniki wynoszą 46%.
84% maturzystów zdało swoje egzaminy w Śródziemnomorskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Guzmana. 74% – uzyskali średnio z ustnego polskiego oraz pisemnego angielskiego. Natomiast z pisemnej części polskiego i matematyki: po 59%. Za pisemny egzamin z języka obcego otrzymywali średnio 60%.
83 proc. zdało maturę w XV LO. Ustny polski zdawano tutaj na 65%. Pisemny polski oraz matematykę na 51%. Z kolei obie części z języka obcego oceniano średnio na 67%.
Na kolejnej pozycji uplasowało się VI LO im. Hugona Kołłątaja. Wakacjami może cieszyć się 78% tegorocznych maturzystów. Egzamin ustny z polskiego zdawano średnio na 63%, pisemny na 55%. Z matematyką uczniowie poradzili sobie na ok. 46%. Obie części angielskiego sprawdzający oceniali na 71%.
Z XVI LO przy ul. Bernardyńskiej 71% egzaminowanych może spać spokojnie. Ustny język ojczysty zdawali na 67%, pisemny na 55%, matematykę na 45%. Natomiast oba egzaminy z języka obcego oceniano średnio na 71%.
Nieźle z tegorocznym egzaminem dojrzałości poradziło sobie też 70% zdających w XIX LO przy ul. Rzeckiego. Pisemny polski i ustny angielski uczniowie zdawali średnio na 54%. Z kolei wyniki z ustnego polskiego oraz pisemnego angielskiego wynoszą 62%. Najgorzej w tej szkole wypadła matematyka, maturzyści zyskiwali po ok. 44%.
O miejsca na studiach może też już starać się 66% abiturientów z XIV LO przy ul. Radzyńskiej. Ustny polski wypadł na ok. 61%, a pisemny na 45%. Z kolei ustny język obcy – 57%, jego pisemna część na 64%. Matematyka – średnio na 41%.
Też 64% absolwentów z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru ma już za sobą najważniejszy egzamin w życiu. Części ustne z polskiego i angielskiego zostały ocenione na 62%. Z kolei z pisemnym polskim uczniowie poradzili sobie na 51%, a z pisemnym angielskim na 66%. Matematyka: kiepsko, średnio na 39%.
Taką samą zdawalność osiągnęło w tym roku Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego. Z ustnego polskiego i pisemnego angielskiego otrzymywano średnio po ok. 65%. Natomiast część pisemna z polskiego wypadła na 49%. Absolwenci tej szkoły nieźle władają angielskim – średnie wyniki wynoszą 74%. Utrapienie większości maturzystów – matematyka wypadła tak samo jak w XXVII LO na 39%.
Odetchnąć z ulgą może również 63% absolwentów VII LO im. Marii Konopnickiej. Część ustna egzaminu z języka polskiego: średnio na 62%. Podobnie wypadł ustny angielski, pisemny z języka ojczystego średnio na ok. 51%, matematyka: 39%. Za to dobrze wypadł angielski pisemny, na ok. 73%.
60 proc. absolwentów zdało maturę w Liceum Ogólnokształcącym „Lider”. Polski ustny i pisemny język obcy – na 46%, angielski ustny – 61%. Natomiast z pisemnego polskiego zdobywali średnio ok. 36%, a z matematyki – 32%.
W VIII LO im. Zofii Nałkowskiej świadectwa dojrzałości otrzymało 60% tegorocznych maturzystów. Dobrze wypadł ustny polski oraz pisemny angielski – ok. 70%. Z kolei część pisemna z języka ojczystego oceniana była średnio na 60%, a z języka obcego na 67%. Z matematycznymi zadaniami zdający radzili sobie średnio na 36%.
57% tegorocznych absolwentów zdało maturę w XVIII LO im. Stanisławy Filipiny Paleolog. Wyniki z ustnego polskiego oraz pisemnego angielskiego wynoszą średnio po 47%. Z kolei pisemny polski i angielski wypadł na 55%. Matematyka – 39%.
Natomiast tylko 40% zdających odebrało świadectwo maturalne z pozytywnym wynikiem w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Nova”. Najlepiej poradzili sobie z mową ojczystą – 70%. Jeśli chodzi o części pisemne egzaminów z polskiego i angielskiego, uczniowie zdobywali po ok 40%. Dobrze wypadł pisemny język obcy – 68%, ale już niestety nie matematyka – 36%.
W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Etat” z egzaminem poradziło sobie 32% zdających. Z ustnego polskiego oraz angielskiego otrzymywali po ok 49%. Z kolei z pisemnego polskiego – 37%, a z angielskiego – 56%. Niestety, matematyka – średnio tylko 29%.
31% zdało w tym roku matury w Liceum Ogólnokształcącym „Akademia Umiejętności”. Absolwenci zaliczali ustny egzamin z jęz. polskiego i angielskiego oraz pisemnego języka obcego średnio na ponad 60%, pisemna część z jęz. polskiego – 42%. Matematyka – dość słabo, bo średnio na 25%.
Tylko 28% maturzystów ze Społecznego LO im. Adama Asnyka może już walczyć o miejsce na studiach. Polski pisemny poszedł uczniom niezwykle dobrze, większość z nich osiągnęło 78%. Część pisemna już gorzej – 42%. Z angielskiego ustnego zwykle gromadzili po 64% i 57% z pisemnego. Większość zdających uzyskała średnio 23% z matematyki.
W XXV LO dla Dorosłych maturę zdało 17% wszystkich przystępujących do egzaminów. Ustny polski oraz pisemny angielski zdawano tutaj na ok 57%, a pisemny polski i ustny angielski na ok 50%. Po raz kolejny piętą achillesową okazała się matematyka – 26%.
Z kolei z Prywatnego, zaocznego LO dla Dorosłych im. Elizy Orzeszkowej wszystkich czeka sierpniowa poprawka.
Technika
Ze wszystkich lubelskich techników podczas tegorocznych matur najlepiej wypadało Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku. W szkole świadectwa dojrzałości otrzymało 99% zdających egzamin. Najlepiej wypadła pisemna część języka angielskiego. Maturzyści zdobywali tutaj średnio po 86%. Z kolei na części ustnej języka obcego osiągali wyniki ok. 67%. Za ustny język polski większość otrzymała 57%, a za część pisemną tego egzaminu – 61%. Matematyka poszła bardzo dobrze, bo aż na ok. 75%.
Z 90% zdawalnością matura przebiegła w tym roku w Technikum Mechanicznym. Uczniom najlepiej poszedł pisemny język angielski – 68%, część ustna – 66%. Język polski ustny i pisemny: 49%. Również ta szkoła ma się, czym pochwalić na tle innych, jeśli chodzi o matematykę, większość bez problemu zdobyła 57%.
Identyczną zdawalność osiągnęło także Technikum Budowlano-Geodezyjne. Z matematyki oraz ustnych egzaminów – zarówno z polskiego, jak i angielskiego, egzaminowani uzyskiwali po 63%. Jeśli chodzi o pisemne sprawdziany: polski – 50%, angielski – 68%.
Technikum Transportowo-Komunikacyjne z sukcesem ukończyło 86% osób. Najlepiej wypadła tutaj pisemna część z języka obcego. Uczniowie dostawali zwykle 60%, z kolei za część ustną – 57%. Część ustna z jęz. polskiego wypadła na 62%, pisemna: 43%. Wszyscy, którzy zdali egzamin, otrzymali również średnio po 52% z matematyki.
Niezłą pozycję zajmuje Technikum Chemiczne ze swoimi 85% zdanych matur. Matematykę, pisemny język polski oraz ustny język angielski uczniowie zdawali średnio na 55%. Natomiast średni wynik z ustnego języka ojczystego wyniósł 74%. Przystępujący do egzaminu z pisemnej części angielskiego otrzymywali zwykle po ok. 59%.
Również Technikum Energetyczno-Informatyczne może poszczycić się dobrym wynikiem: 83% zdawalnością. Wyniki z matematyki i pisemnej części języka polskiego wynoszą na ogół 49%. Natomiast z części ustnej polskiego maturzyści zdobyli średnio 57%. Dosyć dobrze wypadł język obcy. Z pisemnej części angielskiego absolwenci mogą pochwalić się 64%, a z ustnej – 72%.
Na zasłużone wakacje może już ruszać 81% tegorocznych maturzystów z Technikum Ekonomicznego. Najlepiej wypadł pisemny angielski – 70%. Z ustnej części uczniowie zdobywali ok 64%. Z kolei z ustnego polskiego – 65%. Wyniki z matematyki oraz pisemnego polskiego wyniosły w tym roku 53%.
Przepustkę na studia uzyskało też 80% egzaminowanych w Technikum Terenów Zieleni. Z egzaminów pisemnych języka polskiego i angielskiego uczniowie otrzymali po 59%, z kolei z ustnego polskiego – 66%, a z ustnego angielskiego – 62%. I po 41% z matematyki.
Najlepszym kroku dotrzymuje też Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr. 1 im. Władysława Grabskiego. Maturę zaliczyło 78% zdających. Najlepiej wypadł tutaj egzamin pisemny z języka obcego uczniowie zyskali średnio po 68%, natomiast z części ustnej – 59%. Jeśli idzie o język ojczysty: wyniki z części ustnej wyniosły 64%, a z części pisemnej – 50%. Z kolei matematykę zdawano na ok 47%.
Podobną zdawalność w tym roku uzyskało Technikum Samochodowe w zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego. 78% uczniów może spokojnie odpoczywać. Egzaminy z przedmiotów podstawowych zdawano na 52%. Angielski pisemny na 58%.
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ukończyło z sukcesem 68% maturzystów. Egzaminy ustne zakończyły się z 65% powodzeniem. Z kolei z pisemnego polskiego uczniowie gromadzili po ok. 59%, a z angielskiego po 69%. Jedynie z matematyki uzyskiwano średnio po 38%.
60% maturzystów zdało egzamin w Technikum Specjalnym nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową. Ustny egzamin z języka polskiego – 69%, a pisemny – na 38%. Angielski ustny – 66%, pisemny – 62%. Poziom matematyki był – średnio 59%.
56% maturzystów z Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego może już swobodnie decydować o dalszej ścieżce swojej edukacji. Ustny polski oceniany był zwykle na 49%, a pisemny na 53%. Absolwenci wykazali się 59% znajomością jęz. angielskiego w piśmie i 51% w mowie. Z matematycznymi trudnościami radzili sobie średnio na 36%.
Z kolei Technikum Budowalne przy ulicy Słowiczej z dobrymi wynikami maturalnymi pożegna 52% wszystkich zdających. Z części pisemnej jęz. polskiego uzyskiwali średnio 51%, a z pisemnej – 45%. Wyniki z egzaminów języków obcych wypadły następująco: ustny: 48%, pisemny: 42%. Jednocześnie absolwenci uzyskiwali średnio po 34% z matematyki.
W Technikum Usługowo-Gospodarczym maturę zdało 40%. Egzaminy pisemne z języka polskiego i angielskiego wypadły na poziomie 52%. Część ustna z polskiego – 56% i 44% z języka obcego. Matematyka – 32%.
Przedostatnią pozycję pod względem zdawalności egzaminu maturalnego zajęło Niepubliczne Technikum Leśne z 36% pozytywnych wyników. Ustne egzaminy językowe egzaminowani zaliczyli na 70%, z kolei część pisemną zaliczano średnio na 57%. Matematyka – 31%.
Tylko 29% maturzystów z Technikum Przemysłu Spożywczego uzyskało pozytywny wynik. Ustna część języka polskiego – 65%, a pisemna: na 50%. Język polski (obie części) 49%. Uczniowie uzyskiwali również zwykle po ok. 31% z matematyki.
Joanna Niećko