Wakacje z MOSiR-em

W piątek (26 lipca) odbyło się zakończenie wakacji z MOSiR-em. W ostatni dzień zajęć zorganizowano rajd rowerowy. Zakończyło go wspólne ognisko, podczas którego burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński i dyrektor MOSiR we Włodawie Teresa Zaleńska-Sak wręczyli wszystkim uczestnikom profilaktycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych upominki, które zapewne przydadzą się w drugiej części wakacji.


MOSiR we Włodawie wraz z UKS Włodawa zorganizował w lipcu 4-tygodniowy letni wypoczynek dla dzieci. W tym okresie z profilaktycznych zajęć skorzystało ponad 80 dzieci w wieku 8-12 lat. Oprócz zajęć rekreacyjno-sportowych na miejscowych obiektach dzieci odwiedziły Farmę Iluzji w Trojanowie, Zwierzyniec, Zamość oraz Magiczne Ogrody – Park Rozrywki w Trzciankach. Zorganizowano również kilka rajdów rowerowych.

Zadbano też o edukację w zakresie m.in. bezpieczeństwa na drodze, w wodzie, uzależnień, cyberprzemocy i cyberprzestępczości oraz zdrowego stylu życia. W spotkaniach profilaktyczno-prewencyjnych z dziećmi uczestniczyli m.in. funkcjonariusze Policji, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie.

Wakacje dofinansowane były przez Urząd Miejski we Włodawie z projektu pt. „Profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci podczas wakacji”. Teresa Zaleńska-Sak cieszy się bardzo, że po raz kolejny udało się przede wszystkim bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci. Serdeczne dziękuje osobom, które wspierały inicjatywę i pomagały przy organizacji zajęć: Wiesławowi Muszyńskiemu, Zarządowi UKS MOSiR, podinsp. Tomaszowi Patrze – Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Mariuszowi Januszko – Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz dyrektor Anecie Gaj z oddziału BPN Paribas Bank Polska S.A. we Włodawie, która ufundowała słodycze. Serdeczne podziękowania składa również kadrze pracującej z dziećmi. (-)