Wakacje z WOT

Już po raz drugi chętni mogli przejść podstawowe szkolenie wojskowe. W sobotę (27 lipca) na terenie chełmskiej jednostki wojskowej stawiło się 109 ochotników.

Szkolenie nie różni się od szkoleń podstawowych organizowanych w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przez szesnaście dni kandydaci będą intensywnie ćwiczyć. Pierwszy dzień to wcielenie, czyli sprawy formalne, badania i testy sprawnościowe. Następne dni to już wyłącznie zajęcia praktyczne, organizowane na terenie jednostki, na strzelnicach i pasach taktycznych. Ochotnicy mają okazję zapoznać się z podstawami strzelectwa, taktyki, topografii, łączności i pierwszej pomocy medycznej.

Finałem tych zmagań jest tzw. „pętla taktyczna”, czyli sprawdzian zdobytych umiejętności. Szkolenie zwieńczy uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 11 sierpnia br. w Puławach. Wakacje z WOT organizuje II Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. Projekt adresowany jest głównie do pełnoletnich uczniów, studentów oraz nauczycieli, którzy w czasie wolnym od nauki chcą przejść podstawowe szkolenie wojskowe i rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej. (opr. sr)