Walne dobrych wiadomości

13 milionów 560 tysięcy złotych – wydała na remonty i inwestycje w 2018 roku Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa i na tym nie koniec, bo Spółdzielnia nie tylko nie wzięła kredytu na te wszystkie prace, lecz przeciwnie wypracowała zysk 176 264 zł brutto ! – te i jeszcze kilka dobrych nowin usłyszą mieszkańcy CHSM na dorocznym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniach 3-6 czerwca.


Terminy i pozostałe ważne informacje niezbędne do wzięcia udziału w walnym zostały już umieszczone na klatkach schodowych oraz można je przeczytać w internecie – mówi Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W 2019 roku Walne Zgromadzenie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w czterech kolejnych terminach:

1. W poniedziałek, 3 czerwca, część I, początek o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 1 dla mieszkańców osiedli „Śródmieście” i Osiedle „Słowackiego-Kolejowa” – ADM I;

2. We wtorek, 4 czerwca, część II, początek o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10 dla mieszkańców osiedla „XXX-lecia” – ADM II;

3. W środę, 5 czerwca, część III, początek o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10 dla mieszkańców osiedla „im. T. Kościuszki” – ADM III;

4. We czwartek, 6 czerwca, część IV, początek o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10 dla mieszkańców osiedli „Słoneczne” i „Sikorskiego” – ADM IV

W trakcie Walnego Zgromadzenia zostaną przeprowadzone wybory członków Rady Nadzorczej CHSM na kadencję 2019-22 oraz zostanie przedstawiona informacja w sprawie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” i blok sprawozdań z działalności Spółdzielni w 2018 roku.

– Przypominamy naszym mieszkańcom o zabraniu na zebrania dokumentów tożsamości aby zostać wpisanym na listę obecności oraz otrzymać kartę do głosowania – zaznacza Ewa Jaszczuk. – Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców. (red)