W ChSM już po walnym

W środę i czwartek obradowało Walne Zebranie Członków Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Frekwencja, niestety, nie dopisała.

W środę spotkali się mieszkańcy ADM nr I, w czwartek ADM nr II, III i IV. Na pierwsze z zebrań przyszło zaledwie 33 członków. Spółdzielcy podjęli uchwały m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Wszystkie przyjęto jednomyślnie. Podobnie było z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium dla zarządu: zarówno prezes ChSM Ewa Jaszczuk oraz jej zastępcy Maciej Cieślak i Natalii Gołub otrzymali je jednogłośnie. Spółdzielcy z Dyrekcji zgodzili się też na budowę parkingu przy ul. Wolności 6 – Połaniecka 3, finasowaną z funduszy zasobowego. Byli za to przeciwni odsprzedaży działki przy ul. Wolności prywatnemu przedsiębiorcy. O tym, jak głosowano na drugiej części walnego i jakie uchwały ostatecznie podjęto czytaj w poniedziałkowym, papierowym wydaniu „Nowego Tygodnia”. (w)