Wąwozem z Czubów na Węglin

Nowa część Parku Jana Pała II do ul. Poznańskiej i wzdłuż osiedla Górki

Dzięki społecznikom i Budżetowi Obywatelskiemu udało się dokończyć zagospodarowanie wąwozu Jana Pawła II i połączyć trotuarem oraz trasą rowerową Czuby z Węglinem.


Zadbali o to lokalni aktywiści z obydwu dzielnic. Jedni zgłosili do III edycji BO projekt zagospodarowania dna wąwozu Jana Pawła II od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II. Projekt M– 25 „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II w Lublinie” zwyciężył w głosowaniu w 2016 roku, ale zrealizować udało się go dopiero teraz. Oferenci stający do przetargu życzyli sobie bowiem dużo większych pieniędzy niż zakładał kosztorys inwestycji. Ostatecznie w marcu br. prezydent Krzysztof Żuk wystąpił o zwiększenie środków na realizację tego zadania, a rada miasta uchwaliła stosowne zmiany w budżecie.

Dzięki temu teraz mieszkańcy mogą cieszyć się nową 650-metrową oświetloną trasą pieszo-rowerową, przy której są ławki, mały plac zabaw i wybieg dla psów. – W ramach inwestycji wybudowano schody prowadzące do dna wąwozu od ul. Rzeszowskiej do osiedla Świt. Do zakończenia zadania pozostało zabezpieczenie nowych schodów przed niekontrolowanym zalewaniem wodami opadowymi i nanoszeniem błota, co zostanie wykonane w najbliższych dniach – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Całość zagospodarowania tej części dna wąwozu będzie kosztować prawie 2 mln zł.

Po drugiej stronie

W przeciwległej części Parku Jana Pawła II, na Czubach Południowych, wzdłuż osiedla Górki (o czym pisaliśmy tydzień temu) kończą się trwające od sierpnia prace związane z budową ponad 500-metrowej drogi rowerowej i chodników w stronę ul. Nadbystrzyckiej i ul. Wyżynnej, która połączą się ze ścieżkami i drogą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Jana Pawła II w kierunku Węglina. Tu również przy ciągach rowerowo-pieszych powstanie plac zabaw i miejsce do ćwiczeń parkour. – Do sfinalizowania projektu pozostało ułożenie nawierzchni i montaż urządzeń na nowym placu zabaw – informuje Monika Głazik.

Zagospodarowanie tej części wąwozu i parku to również zasługa samych mieszkańców, którzy do Budżetu Obywatelskiego 2018 zgłosili projekt D-38, „Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach”. Koszt inwestycji w tej części parku to 1,3 mln zł. Inwestycję udało się sfinalizować, podobnie jak tę po przeciwległej, węglińskiej stronie, parku, dzięki wprowadzeniu do budżetu w marcu tego roku, na wniosek prezydenta, dodatkowych środków na jej realizację.

Emilia Kalwińska