Wbił wójtowi szpilkę…

Sprawy drogowe zdominowały ubiegłotygodniową sesję Rady Gminy Ruda-Huta. Wójt przekonywał, że mieszkańcy nie powinni mieć w tej kwestii zbytnich powodów do narzekań, ale radny Bogdan Sawicki „wbił mu szpilkę”…

Na początku wójt Kazimierz Smal pochwalił się realizowanymi i planowanymi przez gminę inwestycjami. Poinformował, że właśnie podpisał umowę na przebudowę drogi przejętej od powiatu, a prowadzącej z Rudy-Huty w kierunku Rudy-Opalin. Wykonawcą będzie firma „DROGMOST” z Mokrego pod Zamościem, która zaoferowała najniższą cenę – 3,2 mln zł. Udało się rozstrzygnąć również przetarg na adaptację części budynku szkoły w Rudzie-Hucie na Ośrodek Pomocy Społecznej. Wygrała chełmska firma LIDERTECH z ceną 2,2 mln zł.

– Umowę podpiszemy 12 kwietnia. To inwestycja, którą chcemy rozpocząć w tym roku, a jej zakończenie przewidujemy na rok kolejny. Jesteśmy też w końcowej fazie rozstrzygania przetargu na budowę drogi w Rudzie-Kolonii. Wpłynęły dwie oferty, a umowę podpiszemy po świętach. Liczymy również na to, że w tym roku nasz zakład komunalny zrealizuje swój projekt dotyczący modernizacji ujęcia wody. Nasze ujęcie ma już 30 lat i choć woda spełnia wszystkie wymogi, to zawczasu warto go zmodernizować – mówił dalej na sesji K. Smal.

Wójt wspomniał również, że w najbliższym czasie gmina musi zająć się też rekultywacją dawnego składowiska odpadów. W tym celu delegacja z urzędu odwiedzała niedawno Kraśnik, który przeprowadzał podobne prace.

Sprawy zgłoszone na sesji przez radnych dotyczyły przede wszystkim remontów dróg. Wiceprzewodniczący Jarosław Dąbrowski prosił o remont ulicy Nadrzecznej w Rudzie-Hucie, radny Paweł Lewczuk o przynajmniej cząstkowe remonty dróg w Dobryłowie, a radny Bogdan Sawicki o połatanie dziur w Rudzie.

– Nasz wójt pochwalił się, że nie ma u nas praktycznie dróg do remontu, no to ja chcę mu wbić szpilkę. Trzeba by się zająć drogą w Rudzie. Jest tam przynajmniej 8 czy 10 dokuczliwych jam – mówił B. Sawicki.

Radny Mirosław Bartosz wrócił do poruszanego na poprzedniej sesji tematu szkód powodowanych przez bobry. Jak wspomniał, odbyła się wizja lokalna z przedstawicielem Wód Polskich, na której ten obiecał pomoc finansową w naprawach dwóch mostów. Radny był ciekawy, czy gmina ma szczegółowe informacje na ten temat. Z kolei radna Leokadia Walczuk zainteresowała się, czy w gminnym zakładzie komunalnym można kupić piasek.

Wójt zapewnił, że jeśli tylko pogoda pozwoli, ruszą naprawy dróg, najpierw tych asfaltowych, aby istniejące w nich ubytki się nie powiększały; radnego M. Bartosza zapewnił że gmina będzie drążyć temat w Wodach Polskich.

– Jeśli chodzi o piasek, nasza kopalnia jest nieczynna od dwóch lat, ale niewykluczone, że będziemy starać się koncesję na jego wydobywanie. Ma to uzasadnienie także w potrzebach gminy – stwierdził wójt. (w)