Wędrująca unia

Mowa o wystawie edukacyjnej „1569–2019. 450-lecie Unii Lubelskiej”, która zadebiutowała w grudniu ubiegłego roku przed siedzibą politologii na placu Litewskim i o której pisaliśmy na początku stycznia. Teraz zagościła na placu Wolności, przed wejściem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego.


Warto ją obejrzeć, ponieważ twórca jej koncepcji i tekstów zamieszczonych na 14 planszach – Marcin H. Gapski z Muzeum na Zamku – zaprezentował osoby i wydarzenia od końca XIV wieku do 1569 r., które przyczyniły się do jej zawarcia. Są też tablice poświęcone Lublinowi w czasach Jagiellonów i obrazowi Jana Matejki prezentującemu to wydarzenie.

Kolejne prezentują strukturę powstałej w Lublinie Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz reguły funkcjonowania senatu, sejmu i sejmików. Teksty na planszach uzupełnia starannie dobrany materiał ilustracyjny. JD