Wejdą do komisji, ale nie chcą przewodniczącego

Klub Radnych Niezależnych Jawność Odwaga Demokracja (JOD) zgodził się zgłosić kandydata do komisji rewizyjnej w radzie powiatu chełmskiego, ale chce odwołania jej przewodniczącego. – Nie gwarantuje on bezstronności ani rzetelności w pracach najważniejszej komisji – argumentują.

Po tygodniach przepychanek i upominania przez wojewodę lubelskiego rada powiatu wzięła się za uzupełnienie składu komisji rewizyjnej. Do pełnego składu brakuje członków dwóch opozycyjnych klubów: JOD i G9. Podczas sesji 27 grudnia swojego przedstawiciela zgodził się zgłosić JOD, którego wszyscy członkowie byli już w odwołanej komisji rewizyjnej. Ale klub miał pewne zastrzeżenia. Stanowisko w tej spawie odczytała Agnieszka Dąbrowska.

– Pomimo nieprawnego odwołania nas z komisji rewizyjnej jesteśmy skłonni wskazać naszego kandydata do jej składu. Naszym kandydatem jest radny Jarosław Wójcicki, były przewodniczący nieprawnie odwołanej komisji rewizyjnej. Kandydatura J. Wójcickiego jest gwarantem rzetelnego, obiektywnego i zgodnego z prawem sprawowania funkcji członka komisji rewizyjnej – mówiła radna, przytaczając paragrafy statutu powiatu, z których jasno wynika, że rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje komisje rewizyjną oraz że komisja kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, mając na uwadze kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

– Uważamy, że obecny jej skład w żadnym stopniu nie jest w stanie wypełnić przytoczonych zapisów statutu – kontynuowała. – Członkowie najważniejszej komisji w radzie powiatu, w tym przewodniczący tej komisji powinni charakteryzować się bezstronnością i rzetelnością podczas jej prowadzenia. Niestety, naszym zdaniem, obecny skład nie spełnia tych warunków. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę zwiększenie składu komisji o przedstawicieli dwóch niezależnych klubów, wnioskujemy o zmianę przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Szefem komisji, po licznych perturbacjach i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu, został uznawany za poplecznika starosty Andrzej Zając.

Swojego kandydata do komisji nie zgłosił na razie klub G9, którego dwójki radnych nie było podczas sesji.

Radni przegłosowali powołanie J. Wójcickiego do składu komisji rewizyjnej. Ale tematu zmiany przewodniczącego już nie poruszono. (bf)