Wesele także w gminie

Do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, pod patronatem Prezydenta RP, włączyła się po raz kolejny Gmina Włodawa.

W Korolówce Osadzie czytano fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Akcję zorganizowali Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa i Wójt Gminy Włodawa, przy współpracy: PG nr 2 we Włodawie, SP w Żukowie, SP w Różance, SP w Orchówku oraz radnego Wojciecha Kraszczyńskiego, sołtys Katarzyny Mich i Rady Sołeckiej, a także KGW i Świetlicy Wiejskiej w Korolówce Osadzie. Fragmenty dramatu czytali m.in.: Tadeusz Sawicki, Andrzej Kratiuk, Wojciech Kraszczyński, Andrzej Sakowicz, Katarzyna Mich, ks. Jarosław Gałązka, Marta Wawryszuk, Marzena Kosior, Iwona Kraszczyńska, Marta Pińkowska, Bożena Zielińska, Jan Zieliński, Marzanna Semeniuk, Agnieszka Bilicz-Lejko, Andrzej Stanicki, Leszek Młynarczyk, Małgorzata Żakowska, Krzysztof Oksytiuk, Barbara Lejko, Ewa Żakowska, Marcin Wereszczyński, Regina Ignatiuk, Lucyna Milart i Martyna Ozimek. (a)