Weź pieniądze na start

Bezzwrotne dotacje na założenie firmy, pomoc finansowa przez pierwsze 12 miesięcy jej funkcjonowania oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe. Rusza projekt „Kapitał na start” skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Chełma i powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku 30 i więcej lat, pozostające bez pracy, w tym odchodzące z rolnictwa. Spośród 50 osób (w tym 25 kobiet) zakwalifikowanych do projektu 40 otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości prawie 24 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 1100 zł miesięcznie przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Każdy z uczestników projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe, materiały szkoleniowe, podręczniki a podczas zajęć szkoleniowych będzie miał zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dzieckiem.
– Czterdziestu uczestników naszego projektu otrzyma bezzwrotną dotację na założenie firmy, w kwocie blisko 24 tysięcy złotych, którą będą mogli przeznaczyć np. na zakup maszyn, urządzeń, środka transportu czy adaptację lokalu na prowadzenie działalności oraz przez rok wsparcie finansowe w wysokości 1100 złotych brutto miesięcznie, np. na wynajem lokalu, promocję, księgowość czy zapłatę składek ZUS. Zostaną również otoczeni opieką doradczą w zakresie przygotowania biznesplanu, procedur założenia i zasad prowadzenia działalności gospodarczej – informują organizatorzy projektu. – Biuro projektu będzie się mieścić w Chełmie a usługi świadczone będą w miejscach i czasie dogodnych dla uczestników.
Formalny nabór uczestników projektu rozpocznie się niezwłocznie po zatwierdzeniu regulaminu uczestnictwa i wsparcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, co powinno nastąpić pod koniec maja.
Ale już teraz warto złożyć wstępną deklarację uczestnictwa dostępną na stronie www.nst-chelm.pl, w biurze projektu przy ul. Lwowskiej 14 w Chełmie (redakcja „Nowego Tygodnia”) i w punkcie informacyjnym (Chełm, Gmach, pok. nr 47, tel. 509 681 359), bo liczba miejsc jest ograniczona, a jednym z kryteriów decydujących
o zakwalifikowaniu do projektu jest kolejność zgłoszeń. (r)