Więcej dla dzielnic

Znamy regulamin kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zmian jest niewiele. Po sprawdzeniu się tzw. puli gwarantowanej wzrośnie wartość dzielnicowych inwestycji. Ponownie będziemy mogli wybrać jeden duży i dwa małe projekty.

Jak co roku lublinianie zadecydują o wydatkach rzędu 15 milionów złotych.
– Na wnioski czekamy od 15 marca do 15 kwietnia. W tym roku można po raz pierwszy złożyć je drogą elektroniczną (na stronie obywatelski.lublin.eu). Ręcznie wypełnione formularze też będą przyjmowane, w biurach obsługi mieszkańców – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej lubelskiego ratusza.
Ręcznie wypełnione wnioski można składać w 8 lubelskich BOM-ach (pl. Łokietka 1, Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Jagiełły 10, Pocztowa 1 lub Żywnego 8). Projekty będą następnie opiniowane przez rady dzielnic. W połowie maja ratuszowi urzędnicy rozpoczną ocenę formalną, która potrwa do początku czerwca. Od negatywnej oceny wnioskodawcom będzie przysługiwało odwołanie. Będą na nie mieli siedem dni.
Jak już pisaliśmy, nowością w BO będzie wymóg uzyskania przez wnioskodawców tzw. zgody zarządcy terenu. – Zapobiegnie to sporom dotyczącym inwestycji, np. na terenie szkoły. W takich przypadkach pomysł musi uzyskać zgodę dyrektora – dodaje Piotr Choroś.
Ratusz przewidział na 5. edycję BO większą pulę gwarantowaną na projekty dzielnicowe. W poprzedniej edycji każda z 27 jednostek pomocniczych mogła wygrać projekt o wartości do 150 tysięcy złotych. Teraz budżet zwiększy się do 175 tys. zł. – Robimy to po sugestiach mieszkańców. Liczymy, że dzielnice będą zadowolone – mówi Piotr Choroś.
Projekty gwarantowane wygrają tylko wtedy, gdy zwyciężą w ogólnomiejskim głosowaniu. Kolejny wymóg – muszą zakładać twardą inwestycję (budowa, przebudowa, remont), a nie np. bezpłatne zajęcia sportowe.
Głosowanie potrwa od 23 września do 10 października. BCH