Więcej kasy na biznes na wsi

Rolnicy, samorządy i stowarzyszenia mogą już przygotowywać się do kolejnych naborów wniosków na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie opublikowała harmonogram naborów. Do pozyskania będzie dużo pieniędzy. Pula zwiększyła się zwłaszcza dla rolników, którzy chcą otworzyć biznes na wsi.

Harmonogram planowanych do końca bieżącego roku naborów wniosków jest już dostępny na stronie internetowej ARiMR. Działania, w ramach których można ubiegać się o pieniądze, podzielono na 6 grup. Wśród nich takie jak, Rozwój Terytorialny, skierowany głównie do samorządów, które mogą pozyskać pieniądze np. na scalenia gruntów, małą infrastrukturę czy gospodarkę wodno-ściekową.

Ale są też działania specjalnie dla rolników. W ramach rozwoju gospodarstw można pozyskać pieniądze na tworzenie grup producentów, inwestycje położone w obszarach Natura 2000 czy modernizacje w gospodarstwach rolnych polegające na ich nawadnianiu. Gospodarze ponownie będą mogli pozyskać fundusze na rozwój usług rolniczych oraz przetwórstwo i marketing produktów rolnych, jeśli chcą podjąć się handlem własnymi płodami.

Sporo pieniędzy Agencja zaplanowała na bezzwrotne dotacje dla rolników, którzy chcą otworzyć biznes na wsi. Dotychczas było to 100 tys. zł bez udziału własnego na przedsięwzięcia, dzięki którym rolnicy otworzą działalność gospodarczą, by z ubezpieczenia w KRUS przejść pod ZUS.

Chociaż program był wyjątkowo atrakcyjny, bo pieniądze dostaje się w formie zaliczki i nie trzeba mieć udziału własnego, to rolników trochę odstraszała konieczność prowadzenia działalności na ZUS aż przez pięć lat. W nowym rozdaniu okres prowadzenia firmy nie ulegnie zmianie, ale by rolników skusić do otwierania pozarolniczej działalności Agencja chce im dać więcej pieniędzy na biznes.

Tym razem będzie to aż 150 tys. zł i po 50 tys. zł za każde kolejne utworzone w firmie miejsce pracy. Łącznie będzie można pozyskać w ten sposób maksymalnie ćwierć miliona złotych na start nowej firmy. Szczegóły naborów i terminy składania wniosków dostępne na stronie internetowej ARiMR. (bf)