Więcej miejsc parkingowych, nowy dworzec

Zakończono prace związane z utwardzeniem placu pod nowy przystanek i większy parking w centrum Rudnika.

– W ramach zrealizowanych prac utworzone zostały nowe miejsca parkingowe bezpośrednio przy ośrodku zdrowia i aptece, co umożliwi lepszy dostęp do tych obiektów, zwłaszcza dla osób starszych – podkreśla Dominika Kostek-Portka z gminy Rudnik. Wykonane zostały również chodniki łączące parking przy sali sportowej z budynkiem ośrodka zdrowia oraz utwardzono dojazd do przygotowanego miejsca pod nową wiatę przystankową.

– Docelowo miejsce to będzie pełniło funkcję jednego, zbiorczego przystanku komunikacyjnego zastępując dotychczasowe cztery przystanki zlokalizowane w niedalekiej od siebie odległości w centrum Rudnika – dodaje.

Władze gminy Rudnik podkreślają, że oprócz wymiaru praktycznego miejsce to zyskało obecnie nowy, estetyczny wygląd. Łączny koszt prac wyniósł 94 tys. zł i w całości sfinansowany został ze środków własnych gminy. – Zwieńczeniem inwestycji będzie montaż nowej wiaty przystankowej, która zgodnie z zamówieniem ma być dostarczona przed końcem grudnia – zapowiada Kostek-Portka. (k)