Więcej na plac Litewski

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego i budżecie miasta będą najważniejszymi punktami pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta Lublin. Radni zdecydują m.in., czy dołożyć 3 miliony złotych do prac związanych z przebudową placu Litewskiego.
Dwa plany zagospodarowania przestrzennego: dla rejonu Willowej oraz Narcyzowej, Orzechowej, Nasturcjowej i Trześniowskiej będą uchwalane po raz pierwszy. Radni zastanowią się też nad zmianami w planach dotyczących Ponikwody, Czechowa, a ponadto obszarów zachodnich i południowych miasta, które rozgranicza al. Kraśnicka.
Ponadto w autopoprawce do budżetu znalazł się również zapis o dodatkowych środkach (7,5 miliona złotych do 2019 roku) na rozbudowę infrastruktury na cmentarzu na Majdanku. Zakres rzeczowy to rozbudowa istniejącego budynku o izbę pożegnań z chłodnią, a nie, jak zakładano wcześniej, oświetlenie, alejki i zaplecze kaplicy cmentarnej.
Prace archeologiczne na remontowanym placu Litewskim, regularnie pokazywane przez ratusz na stronie lublin.eu, nie wydłużą w czasie inwestycji, ale podniosą jej budżet. Zapewne będzie to przedmiotem dyskusji. Do 49 milionów złotych miasto planuje dołożyć kolejne trzy. Zostaną one wydane m.in. na roboty uzupełniające w ramach rozbiórek, budowę niecki fontanny dolnej i górnej, utwardzenie nawierzchni dróg, placów i ciągów pieszych. Dzięki dodatkowy środkom przeniesiony zostanie pomnik Nieznanego Żołnierza, miasto „odświeży” też pomnik Piłsudskiego.
Środki mają zostać przesunięte z budżetu przeznaczonego na budowę stadionu lekkoatletycznego Start. W tym roku miasto wyda 14 milionów zł na ten cel, resztę w przyszłym. Inwestycja opiewa na 40 mln złotych. 
BCH