Wieczór wspomnień o Stanisławie Skibińskim

21 stycznia br. w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza odbył się „Wieczór wspomnień” poświęcony postaci wybitnego chełmskiego regionalisty i muzealnika – Stanisława Skibińskiego.

Impreza, której współorganizatorem był Zarząd Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego, została przygotowana z okazji przypadającej w ubiegłym roku 100. rocznicy urodzin Stanisława Skibińskiego i – jak podkreśliła otwierająca spotkanie dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej Natalia Jędruszczak – jest już drugim spotkaniem o takim charakterze, po wieczorze poświęconym rodzinie Lechnickich, który miał miejsce 8 października 2019 r.

W trakcie spotkania, które zgromadziło ponad 60 osób, głównie chełmskich historyków, regionalistów i działaczy PTTK, zostało również zaprezentowane wydawnictwo z wyborem publicystyki historycznej Stanisława Skibińskiego, przygotowane przez Zbigniewa Lubaszewskiego (obecnego prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Chełmie) i wydane dzięki wsparciu władz miasta Chełm i Wydawnictwa TAWA Waldemara Taurogińskiego.

Redaktor publikacji zaprezentował także postać Stanisława Skibińskiego, który przede wszystkim był niestrudzonym badaczem i propagatorem przeszłości Chełma i ziemi chełmskiej oraz człowiekiem o wielu pasjach i zainteresowaniach. Urodzony 3 września 1919 r. w Stańkowie, przez wiele lat był pracownikiem chełmskiego muzeum (w latach 1955-1971), a także Archiwum Państwowego w Chełmie oraz archiwum zakładowego przy Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie.

Działał również w wielu w organizacjach, przede wszystkim w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Lidze Ochrony Przyrody i Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Chełmskiej. W trakcie swej pracy wyszukiwał i gromadził materiały historyczne, prowadził kwerendy archiwalne i badania terenowe oraz pozyskiwał różnorodne zabytki do zbiorów muzealnych. W orbicie jego zainteresowań, obok historii, była również archeologia (do której przywiązywał szczególną uwagę), etnografia, przyrodoznawstwo oraz szeroko pojęta kultura.

Dzięki poszerzanej przez lata ogromnej wiedzy, opublikował blisko 300 artykułów naukowych (docenianych również przez środowiska akademickie), publicystycznych oraz liczne relacje i informacje prasowe. Jego publikacje ukazywały się m.in. w jednodniówkach „Ziemia Chełmska”„Sztandarze Ludu”, „Kurierze Lubelskim”, a także w ogólnopolskich periodykach, takich jak: „Przyroda Polska”, „Z Otchłani Wieków”, „Wszechświat”, „Wiadomości Archeologiczne” i „Urania”.

Zmarł nagle 1 września 1980 r., pozostawiając ogromny zbiór materiałów, notatek i maszynopisów, przechowywany obecnie w Muzeum Ziemi Chełmskiej. W kolejnej części spotkania swoje wspomnienia o Stanisławie Skibińskim zaprezentowali: chełmski archeolog Stanisław Gołub, wieloletni prezes Zarządu Oddziału PTTK w Chełmie Jan Antoni Paszkiewicz, literat Zbigniew Waldemar Okoń (który m.in. wspominał o wierszach Stanisława Skibińskiego) oraz wieloletni pracownik i dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej Krystyna Mart.

Szczególnym momentem wieczoru były wystąpienia rodziny Stanisława Skibińskiego. Swoimi wspomnieniami podzieliły się siostrzenice Stanisława Skibińskiego: Renata Krycka, Lucyna Gałka i Bożenna Bąk, które zaprezentowały swojego wuja jako człowieka niezwykle przywiązanego do rodziny, a także ciepłego, otwartego i skromnego.

Podkreśliły również, że był człowiekiem o bogatych zainteresowaniach, poświęcającym większość swego czasu na poszukiwanie i gromadzenie materiałów o przeszłości Chełma i regionu, często kosztem swego zdrowia. Wszyscy występujący wskazywali na ogromne zasługi Stanisława Skibińskiego, którego twórczość do dzisiaj stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń historyków i regionalistów. (zl, fot. Grzegorz Zabłocki)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here