Wieczorek za Małeckiego

Marcin Wieczorek, nowy prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Tomasz Małecki nie jest już prezesem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie. W piątek rada nadzorcza spółki, w której 95% udziałów ma Samorząd Województwa Lubelskiego, a pozostałe 5% Uniwersytet Przyrodniczy, funkcję prezesa powierzyła Marcinowi Wieczorkowi. Powołano także nowego członka zarządu, którym został Paweł Bryda.


Marcin Wieczorek ma 45 lat. W 1999 roku ukończył farmację na Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację I stopnia w zawodzie uzyskał w 2003 roku. Następnie w latach 2002-2003 ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym. Jest absolwentem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, gdzie w 2017 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Marcin Wieczorek był m.in. członkiem Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewodzie Lubelskim, Senackiej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wiceprezesem zarządu w firmie Elvita Centrum Medyczne Grupa PZU Zdrowie. Brał udział w innowacyjnym projekcie skoordynowanej rehabilitacji kardiologicznej po zawale serca na terenie województwa śląskiego. Biegle posługuje się językami obcymi.

– Pan Wieczorek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu finansów, zarządzaniu firmą i kierowaniu zespołem. Jego atutami są także: znajomość wielu branż, skuteczność w działaniu oraz doświadczenie w przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Jestem przekonany, że doskonale poradzi sobie w nowej roli – wyjaśnia Bartosz Połuszejko, przewodniczący rady nadzorczej LPNT.

Paweł Bryda został w piątek członkiem Zarządu LPN-T

Drugim członkiem zarządu parku został Paweł Bryda, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2008 roku posiada tytuł rzecznika patentowego, a od 2014 roku jest radcą prawnym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Kancelarii Prawno-Patentowej prof. Ryszarda Skubisza. Przez blisko 12 lat był pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie m.in. zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Monitoringu i Naczelnika Wydziału Handlu i Usług. Oprócz zadań o charakterze procesowym zajmował się szeroko pojętą legislacją aktów prawnych na szczeblu krajowym i unijnym.

Paweł Bryda posiada również doświadczenie menadżerskie – pełnił funkcję prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach. Pierwsza ze spółek w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji, po kilku kryzysowych latach, osiągnęła stabilizację finansową. Druga również posiada dodatnie wyniki finansowe.

Od 2011 roku jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Biegle włada językiem francuskim.

– Pan Bryda posiada bogate doświadczenie, które chcemy wykorzystać do współpracy z uczelniami m.in. pod kątem pomocy w komercjalizacji wynalazków lubelskich naukowców – podkreśla członek zarządu województwa Zdzisław Szwed.

Jednym z pierwszych zadań postawionych nowemu zarządowi będzie przeprowadzenie audytu w spółce.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2005 roku. Miał być miejscem, gdzie narodzi się „lubelska Nokia”. Nic takiego przez lata nie nastąpiło. Spółka, która dziś głównie wspiera start-upy, od kilku lat generuje spore długi, dlatego zarząd zdecydował się sprawdzić, jak Park był zarządzany i jak wygląda jego aktualna sytuacja finansowa. – Przyjrzymy się m.in. pięciomilionowej dotacji, którą w 2015 roku władze spółki otrzymały na rozbudowę parku, która jednak nie nastąpiła – dodaje przewodniczący RN LPNT Bartosz Połuszejko. B