Wiedza kontra duszności

„Dotleń się wiedzą” – pod takim hasłem zainaugurowano ogólnopolską kampanię na rzecz astmy ciężkiej. – Choroba ta to często wręcz walka o każdy oddech – przypomina Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
W Polsce astmę – lub jej objawy – ma blisko 4 miliony osób, jednak ponad połowa z nich nie wie o swojej chorobie. Szacuje się, że najcięższa postać dotyka ok. 10 proc. wszystkich pacjentów. Wśród czynników predysponujących do wystąpienia tej choroby wymienia się m.in. uwarunkowania genetyczne, płeć (wyniki badań wskazują jednoznacznie na istnienie związku pomiędzy hormonami żeńskimi a stopniem ciężkości astmy), środowisko pracy czy obecność większej liczby eozynofilii (rodzaj białych ciałek krwi) w drogach oddechowych. Pomimo że astma ciężka dotyczy niewielkiej grupy osób, to obarczona jest najpoważniejszymi powikłaniami i najgorszym rokowaniem – z jej powodu prawie co drugi pacjent trafia do szpitala przynajmniej raz w roku.
Ataki duszności, brak możliwości swobodnego oddychania, a także uczucie lęku czy depresja – tak wygląda codzienność osób cierpiących na astmę ciężką. Ze względu na objawy i charakter choroby, która atakuje z zaskoczenia, pacjenci mają nieustanne poczucie zagrożenia. Życie pod presją oraz konieczność uważania na wszechobecne czynniki zagrożenia powodują, że pacjenci często zmuszeni są do rezygnacji z najważniejszych dla nich rzeczy: zainteresowań, marzeń, pracy zawodowej, spotkań towarzyskich czy kontaktów rodzinnych. Ograniczenie aktywności życiowej i poczucie izolacji sprawiają, że chorzy mogą czuć się niewidzialni dla społeczeństwa.

Zagraj o zdrowie

Ogólnopolska kampania „Dotleń się wiedzą” została uruchomiona z uwagi na ogromną potrzebę podnoszenia wiedzy na temat samej choroby oraz jej wpływu na życie pacjentów. Inicjatywa została wsparta przez przedstawicieli pacjentów: Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Inicjatorem akcji jest firma farmaceutyczna GSK.
W ramach inicjatywy powstała interaktywna instalacja „Dotleń się wiedzą”, która umożliwia zainteresowanym samodzielne i niemal bezpośrednie sprawdzenie – a tym samym zrozumienia – z jakimi problemami borykają się pacjenci, oraz poznanie faktów na temat samej choroby. Elementem kampanii jest także strona internetowa www.dotlensiewiedza.pl oraz akcja w mediach społecznościowych – gra viralowa dostępna na stronie www, której zadaniem jest uświadomienie, że oddychanie – czynność, która jest naturalna i na co dzień jej nie zauważamy – dla pacjentów z astmą ciężką stanowi duży problem i wyzwanie.TAK