Większość dyrektorów z obniżonym dodatkiem

Średnio o sto złotych obniżono dodatki motywacyjne większości dyrektorów chełmskich placówek oświatowych. Od 1 grudnia wynoszą one od 400 do 750 zł, a w dwóch przypadkach 0 zł.

Dodatki dla dyrektorów chełmskich placówek oświatowych przyznawane są w zróżnicowanych kwotach co trzy miesiące. Te obowiązujące obecnie przyznano na okres od 1 grudnia ub.r. do końca lutego br. W większości przypadków są one niższe od tych obowiązujących od 1 września do końca listopada ub.r. (wynosiły wówczas od 400 do 800 zł, a w przypadku dyrektorek przedszkoli miejskich nr 5 i nr 15 – 0 zł). Obecnie dodatku motywacyjnego nie przyznano dyrektorce PM nr 15 (tu wyjątkowa sytuacja, bo w zastępstwie obowiązki te pełni Jolanta Szwed), a także Lidii Kowalczuk, dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 2 (poprzednio jej dodatek wynosił 500 zł).

Po 400 zł dodatku otrzymują: Marta Klajnert (PM nr 2, poprzedni dodatek – 650 zł), Dorota Hurko (PM nr 5, poprzedni – 0 zł), Alina Ceglarska (PM nr 6, poprzedni – również 400 zł), Aneta Rul vel Sochacz (PM nr 8, poprzedni – 500 zł), Anna Kogut (PM nr 10, poprzedni – 550 zł), Alicja Grzywacz (PM nr 11, poprzedni – 550 zł), Małgorzata Łoza (PM nr 12, poprzedni – 500 zł), Danuta Zagórska (PM nr 13, poprzedni – 500 zł), Halina Kiełb (PM nr 14, poprzedni – też 400 zł), Zbigniew Niderla (II LO, poprzedni – 750 zł), Halina Smyk (I LO, poprzedni – 800 zł), Dorota Michalska (ZSBiG – poprzedni 700 zł).

Po 600 zł dodatku motywacyjnego otrzymują: Barbara Anchimowicz (SP nr 4, poprzedni – też 600 zł), Andrzej Kosiniec (SP nr 6, poprzedni – 500 zł), Bożena Goszczyńska (SP nr 7, poprzedni – też 600 zł), Grzegorz Czyżyk (ZST, poprzedni – 700 zł), Dorota Bekasiewicz (ZSEiT, poprzedni – 700 zł), Joanna Wilkołaska (Młodzieżowy Dom Kultury, poprzedni – 500 zł). Po 650 zł dodatku otrzymały Grażyna Cetera (dyrektor SP nr 1, poprzedni – 600 zł), Jolanta Konopko (ZSP nr 3, poprzedni – 700 zł), Marzena Koprukowniak (IV LO, poprzedni – 700 zł).

Po 700 zł dodatku otrzymały Beata Tomaszczuk (SP nr 8, poprzedni – też 700 zł) i Agnieszka Gajewska (ZWiPP-P nr 2, poprzedni – 800 zł). W ubiegłym roku najwyższe dodatki wynosiły 900 zł, a obecnie wynoszą 750 zł i otrzymują je: Edyta Chudoba (ZSEiM, poprzedni – 800 zł), Marta Mazurek (ZSGiH, poprzedni – 800 zł) i Mieczysław Sawka (CKZiU, poprzedni dodatek – 800 zł). (mo)