Wielka kasa dla Chełma

Aż 46 mln zł z Unii Europejskiej ma trafić do budżetu Chełma! Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę wniosków, które mają być realizowane w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Miasto musi teraz opracować projekty i przygotować dokumentacje techniczne. Łączna wartość planowanych w Chełmie zadań wynosi blisko 64 mln zł.

Chełm stoi przed olbrzymią szansą na zdobycie kilkudziesięciu milionów złotych na nowe inwestycje. Kilka dni temu władze województwa ostatecznie zatwierdziły listę działań, które mają być realizowane w miastach na prawach powiatu grodzkiego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Wśród nich są zadania zgłoszone przez miejskich urzędników. Na te inwestycje, co najważniejsze, są zabezpieczone pieniądze. Teraz wystarczy tylko opracować projekty i przygotować dokumentacje techniczne, by ruszyć z ich realizacją.
Miasto Chełm o dofinansowanie działań w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych ubiegało się z partnerami, gminą Chełm i gminą Kamień. Na złożone przez chełmskich urzędników wnioski władze województwa zaplanowały 46 mln zł unijnej dotacji.
– Prace nad nimi trwały długo – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma – i obejmowały szereg spotkań, negocjacji i uzgodnień zarówno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jak i innymi miastami prezydenckimi, które również ubiegały się o dofinansowanie. Udało się nam wypracować najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu mamy dostać dofinansowanie na szereg ważnych dla miasta projektów. To będzie naprawdę sporo nowych inwestycji.
Przy ul. Wschodniej miasto chce wybudować Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej. Ma to być kompleks biurowo-magazynowo-produkcyjny, który będzie pełnić rolę inkubatora przedsiębiorczości i parku technologicznego. Projekt obejmuje także budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z chodnikami, oświetleniem i zagospodarowaniem części terenu. Nowe firmy będą mogły rozpocząć tam swoją działalność. W tym celu, w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych, zostały ujęte również zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i zatrudnienia. Oznaczać to będzie wsparcie w rozwoju nowych podmiotów gospodarczych, obejmujące m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności.
– To niezmiernie ważne zadanie – podkreśla Agata Fisz. – Ma pomóc mieszkańcom miasta, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jest ono adresowane również dla młodych osób, aby w Chełmie miały jeszcze lepsze warunki do realizacji swoich pomysłów i wejścia w świat przedsiębiorczości. Do dyspozycji zatem dostaną nie tylko ewentualne wsparcie finansowe, ale gotowy kompleks, w którym będzie mieścić się ich biuro, przestrzeń produkcyjna lub magazynowa. To część naszej strategii rozwoju gospodarczego miasta – przekonuje prezydent Chełma.

Drugie z dużych przedsięwzięć to przebudowa amfiteatru w Kumowej Dolinie. Zadanie ma objąć kompleksową modernizację obiektu wraz z otoczeniem. Dodatkowo mają powstać tam pracownie do prowadzenia zajęć i warsztatów twórczych, jak np. mini-lotnisko dla modelarzy, strefa do rzeźbienia itd. Kolejnym projektem ujętym w ramach SIT jest budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym. Ta część inwestycji ma oznaczać zakup kilku nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, wyposażonych m.in. w automaty do sprzedaży biletów, przebudowę i budowę zajezdni oraz modernizację parkingu przy parku miejskim.
Miasto chce również przeprowadzić przebudowę tzw. „placu dworcowego” przed PKP Chełm Główny oraz wybudować kilka kilometrów nowych ścieżek rowerowych. To jednak nie jedyne dobre wiadomości dla cyklistów. Kolejnym pomysłem władz Chełma, o czym miasto mówiło już kilka miesięcy temu, jest budowa chełmskiego systemu roweru miejskiego. Projekt ma dotyczyć powstania kilkunastu stacji rowerowych. Wstępnie mówi się o 15 stanowiskach z 10 rowerami na każdej z 17 stacji, wraz z terminalami do obsługi. W tym przypadku 14 stacji ma powstać w samym Chełmie, dwie w gminie Chełm oraz jedna w gminie Kamień. Nowe trasy dla rowerzystów mają powstać także w okolicach miasta. Łącznie, zarówno w Chełmie jak i w sąsiadujących z miastem gminach, może zostać wybudowanych blisko 14 km ścieżek rowerowych.

Część z pozyskanego dofinansowania trafi także do chełmskich szkół. Miejski projekt obejmuje wyposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i materiały szkoleniowe oraz szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Przedsięwzięcia te mają dotyczyć 6 chełmskich szkół zawodowych.
– Przygotowujemy już odpowiednie procedury, aby móc rozpocząć prace nad realizacją tych projektów – mówi Agata Fisz. – W pierwszej kolejności musimy wykonać dokumentację techniczną, szczególnie dla zadań związanych z budową lub modernizacją obiektów i placów. Projekty techniczne chcemy mieć gotowe jeszcze w tym roku. Niewykluczone, że również w 2017r. rozpoczniemy fizyczną realizację części zadań, np. roweru miejskiego lub zakupu nowych autobusów. Zatwierdzenie chełmskich projektów, co zdaniem władz Chełma jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości około 46 mln zł, to już drugi w ostatnim czasie duży sukces miasta – przekonuje prezydent.
Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku miasto pozyskało rekordowe w historii Chełma dofinansowanie w wysokości 170 mln zł na przebudowę kilku części miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12. To jednak nie koniec chełmskich planów na kolejne unijne projekty. Oprócz tego władze Chełma chcą zabiegać o dofinansowanie na inne zadania, w tym głównie inwestycje drogowe. Złożony został już wniosek o pieniądze na modernizację ul. Kolejowej, a wyniki naboru będą znane zapewne za kilka miesięcy.
– By nasze miasto mogło się rozwijać, musimy w nie inwestować – twierdzi Agata Fisz. – Niezmiernie ważne są inwestycje drogowe, bo wszyscy widzimy, jaki jest stan chełmskich dróg. Pamiętać także trzeba o rozwoju przedsiębiorczości dającej nie tylko nowe miejsca pracy, ale również wpływającej na podnoszenie poziomu zarobków. Nie można też zapominać o kulturze i sporcie. Właśnie dlatego nasze projekty obejmują różne dziedziny życia miasta i jego mieszkańców. (ptr)