Wielka kasa ożywi ogrody

Lubelskie rodzinne ogrody działkowe dostaną dotację z budżetu miasta. Pieniądze mają trafić na „realizację zadań mających na celu rozwój ogrodów”. W 2020 roku miasto zamierza przeznaczyć na ten cel milion złotych. Konkurs został już ogłoszony.


Jest adresowany do stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na terenie Lublina. Mogą się one ubiegać o „udzielenie dotacji na realizację zadań służących rozwojowi”. Chodzi np. o budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Warunek jest jeden – inwestycje muszą wpłynąć na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększyć ich dostępność dla społeczności lokalnej.

Trwa nabór projektów. Można je składać do piątku, 21 lutego w wersji papierowej. Można to zrobić osobiście w sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej (ul. Bernardyńska 3, pokój 107) w godzinach 7.30 – 15.30, w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem poczty. W tym ostatnim przypadku decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dodatkowych informacji udziela Biuro Partycypacji Społecznej. Trzeba zadzwonić pod numer 81 466 25 53. Można też wejść na stronę internetową www.lublin.eu. Dotację będzie można wykorzystać do 30 listopada tego roku. GR