Wielka Maria Curie-Skłodowska

150. urodziny dwukrotnej noblistki, Marii Curie-Skłodowskiej, obchodzono uroczyście na UMCS, 10 listopada. Zaś 13 listopada na uczelni odbędzie się spotkanie z wnukami wielkiej Polki.


Z okazji rocznicy studenci Wydziału Artystycznego II roku grafiki UMCS pod opieką asystenta Karola Pomykały przygotowali ogromny drzeworyt o wymiarach 250 na 520 cm. To największe tego typu dzieło w Polsce, przedstawiające patronkę UMCS i 29 najwybitniejszych naukowców XX wieku. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa prac graficznych pt. „Studenci Wydziału Artystycznego w hołdzie Marii Curie-Skłodowskiej”. W dniu urodzin patronki, w sali widowiskowej „Chatki Żaka” amatorska grupa taneczna „zMYsł”, pod kierownictwem Adrianny Sawczak, zaprezentowała spektakl biograficzny pt. „Maria”.
W piątek, 10 listopada, odbył się koncert Haliny Frąckowiak pt. „Madame Curie”. Artystce towarzyszył chór akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Lubelska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją kompozytora – dr. Marka Stefankiewicza. W ramach jubileuszu 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej UMCS gości także członków rodziny noblistki: jej wnuczkę Héléne Langevin-Joliot, profesora fizyki jądrowej oraz wnuka Pierre’a Joliot – biochemika, profesora College dé France i członka Francuskiej Akademii Nauk. Otwarte spotkanie z wnukami noblistki odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 11, w auli Instytutu Informatyki UMCS. (EM.K.)

Znaczek z noblistką

Spektakl pt. „Maria” w wykonaniu grupy tanecznej „zMYsł”

Poczta Polska z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie wydała znaczek z wizerunkiem noblistki. Kolorystyka i oprawa graficzna znaczka nawiązuje do promieniowania radu i polonu, pierwszych pierwiastków radioaktywnych, odkrytych przez noblistkę. Znaczek kosztuje 6 złotych. Nakład: 180 000 szt. Jego autorką jest Agata Tobolczyk.