Wielkanocna biesiada

Serdeczne życzenia i tradycyjne dzielenie się jajkiem, pięknie nakryte stoły, a na nich smakołyki, okolicznościowe dekoracje – tak w wielkim skrócie wyglądało wielkanocne spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmie.

Spotkanie otworzyła Maria Mazur-Gałus, przewodnicząca sekcji, która powitała wszystkich gości, w tym również prezes ZNP w Chełmie, Ewę Suchań. Uczestnicy spotkania mogli też posłuchać o polskich tradycjach i zwyczajach ludowych związanych z Wielkanocą. Opowiedział o nich jeden z członków sekcji, Zbigniew Władysiuk. (w, fot. Jan Niewożewski)