Wielki strach w małym świecie

Opowiadaniem o takim tytule Aleksandra Blacha uczennica klasy V Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach, wywalczyła sobie tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Odwaga i rozwaga”. – Sukces jest tym większy, że konkurencja była duża. Na konkurs wpłynęło aż 179 prac – mówi Róża Gwarda, opiekunka szkolnego koła literackiego. (mg)