Wielkie sprzątanie miasteczka

Korzystając ze sprzyjającej pogody w Rejowcu Fabrycznym na skwerach, placach i w parkach ruszyły prace porządkowe. Za sprzątanie wzięła się grupa pracowników, których miasto pozyskało podpisując umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

– Mamy fajną grupę pracującą złożoną z naszych mieszkańców, którzy już wykonali ogromną pracę dla miasteczka – mówi burmistrz Stanisław Bodys. – Są już pięknie posprzątane skwery miejskie i place, a także park Dębinka. Trwają jeszcze prace porządkowe w parku Stajne-Polesie.

Równolegle prowadzone są coroczne pielęgnacje drzew. Są też uprzątnięte place zabaw i tereny rekreacyjne wokół stadionu oraz przy przedszkolu miejskim. Trwa podcinka żywopłotu na skwerze przy ul. Cementowej. Przygotowywany jest też teren pod budowę deptaka wraz z oświetleniem w ramach Programu Rewitalizacji.

– Kwartał ten jeszcze w tym roku będzie już ładnie urządzoną przestrzenią miejską – podkreśla burmistrz Bodys. – Chodnik będzie przebiegał wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych, które muszą zostać uprzątnięte z zalegających przy ogrodzeniu różnych przedmiotów, drewna opałowego, a nawet śmieci.

Jak mówią urzędnicy, do uporządkowania swoich działek muszą jeszcze przyłożyć się sami działkowicze. Obecny widok chluby temu miejscu nie przynosi – Jest to centrum miasta, samorząd zlecił prace specjalnym sprzętem, mulczerem, który usunął wystające pniaki na terenie zielonym za Stokrotką – wyjaśnia Stanisław Bodys. – W najbliższych tygodniach jest przewidziane równanie terenu, a w planach wykonanie kwietnej łąki.

Organizacją prac i nadzorem nad utrzymaniem terenów komunalnych zajmuje się pracownik urzędu, do niedawna funkcjonariusz rozwiązanej straży miejskiej. Tereny zielone, w tym na osiedlach i park miejski, zajmują w Rejowcu Fabrycznym prawie 13 ha. – Co roku jest ogrom prac – twierdzi burmistrz. – Szczególnie duży zakres jest w parkach miejskich. Należy dodać, że do porządku i estetyki w miasteczku już kolejny rok wymiernie przyczynia się miejscowa firma Sprint Małgorzaty Sikorskiej, która na zlecenie samorządu utrzymuje porządek na większości chodników.

Samorząd miasta realizuje strategię zrównoważonego rozwoju z priorytetem działań proekologicznych – mówi Robert Szwed, przewodniczący rady miasta. – Na potwierdzenie tego należy dodać, że przygotowano już podstawowe dokumenty do szczegółowych opracowań, dotyczących rewitalizacji zabytkowych parków miejskich. Obecnie zaplanowano odtworzenie alejek parkowych.

Prace projektowe już się rozpoczęły. Jest szansa na wykonanie jeszcze w tym roku pierwszego etapu prac w parku Dębinka. Zakres działań rewitalizacyjnych jest uzgodniony z konserwatorem zabytków. Liczymy na dobrą współpracę, bo podejmowane działania dobrze służą zabytkowym parkom – dodaje burmistrz Bodys. (s)