Wieści z gminy Gorzków

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo


Rolnicy posiadający użytki rolne na terenie gminy Gorzków, mają możliwość odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot należy składać w terminie do 1 marca do urzędu gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego – wyjaśnia Monika Błędkowska z gminy Gorzków. Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100 zł razy ilość ha użytków rolnych, 30 zł razy średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Szkolenie chemizacyjne

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zapraszają na szkolenie chemizacyjne. Jest ono skierowane do wszystkich, którzy stosują środki ochrony roślin. Osoby te mają obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończenia odpowiedniego szkolenia: stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – zakres uzupełniający (szkolenie 1 dniowe). Cena szkolenia to 80zł. Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat. Zapisy u Teodory Poździk (tel. 601713967).

Książka kucharska

Centrum Społeczno-Kulturalne i Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie zachęcają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gorzków oraz mieszkańców do przesyłania przepisów kulinarnych na: dania, ciasta, nalewki i inne potrawy. Pomysł na stworzenie książki kucharskiej „Kulinarne Smaki Gorzkowa” zrodził się wśród mieszkańców gminy, którzy lubią eksperymentować w kuchni. – Chcemy by książka powstała w wersji papierowej, ale też elektronicznej. Przepisy mogą dotyczyć dań tradycyjnych, regionalnych, a także współcześnie przygotowywanych w domach – mówi Błędkowska. Propozycje należy przesłać wraz z opisem i zdjęciem autora. Każdy przepis powinien zawierać składniki, szczegółowy opis przygotowania potrawy, i jej zdjęcie. Propozycje prosimy wysyłać na adres email: csk.gorzkow@wp.pl lub za pośrednictwem wiadomości facebook CSK.

Usuwanie azbestu

Gmina informuje o rozpoczęciu piątego naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Akcja odbywa się w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. – W zależności od liczby złożonych zgłoszeń może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu, w związku z tym o zakwalifikowaniu do akcji może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku – informuje Błędkowska. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here