Więźniowie też szyją

Stan epidemii w Polsce oraz związane z tym zalecenia przyczyniły się do faktu, że środki ochrony osobistej stanowią obecnie towar deficytowy. Inicjatywę w tej sprawie podjęła m.in. Służba Więzienna – osadzeni w wielu jednostkach szyją maseczki ochronne. Do akcji włączył się również Zakład Karny we Włodawie.


– Realizacja programu pt. „COVID-19” objęła zakup maszyny do szycia – mówi por. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie. – Produkcja maseczek odbywa się w ramach programowych zajęć resocjalizacyjnych oraz zatrudnienia. Produkcja może wynieść około kilkudziesięciu maseczek dziennie. (b)