Wirus nie skrócił sesji

Merytorycznie, ale jak zwykle – w porównaniu do sąsiednich samorządów – radni z Woli Uhruskiej obradowali bardzo długo. Niemal jednogłośnie przyjmowali wszystkie zaplanowane na ten dzień uchwały.

Piątkowa sesja Rady Gminy Wola Uhruska, przez wzgląd na koronawirusa, została przeniesiona z budynku Urzędu Gminy do auli w byłym gimnazjum. Nim przystąpiono do obrad, wręczono Zenonowi Łysakowi dyplom i nagrodę za jego działalność na polu honorowego oddawania krwi. Następnie wójt Jan Łukasik omówił swoje działania od czasu ostatniej sesji.

Na sali byli wszyscy proboszczowie parafii z terenu gminu. Jeden z nich, ks. Piotr Chodźko, przedstawił instrukcje wydane przez biskupa siedleckiego jak zachować się podczas mszy świętych, a było to oczywiście związane z epidemią koronawirusa. Wiceprzewodniczacy Tadeusz Pawłowski poprosił księży, by udzielili wiernym instruktażu, w jaki sposób powinni przyjmować komunię świętą.

Następnie o zagrożeniach bezpieczeństwa opowiedzieli komendanci obydwu placówek Straży Granicznej oraz kierownik posterunku policji. Potem przyszła kolej na sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy, z czego najciekawszą informacją były plany komisji oświatowej dotyczące utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury.

Przyjęto też program opieki nad zwierzętami, ustalono stawki za zajęcie pasa drogowego, określono sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk (a właściwie jednego zlokalizowanego na starorzeczu „Pompka”), a na koniec przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Ostatnim punktem obrad było sprawozdanie dotyczące średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Posiedzenie zakończyły życzenia wójta i przewodniczącego Mariana Łubkowskiego złożone sołtysom z okazji ich święta przypadającego na dzień 11 marca. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here