Wiwat akademia!…

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczęli nowy rok akademicki w piątek, a dzień później „Gaudeamus igitur” zabrzmiało na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej.
2350 studentów rozpoczęło 30 września naukę na I roku na Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na studia na UP zarejestrowało się ogółem 5622 kandydatów. W rankingu popularnych kierunków zdecydowane prowadziła w tym roku weterynaria, (po 10,32 osoby na jedno miejsce). Spore zainteresowanie było również geodezją i kartografią – 5,28 osób na miejsce czy dietetyką – 4,81. Nieco mniej studentów zainteresowało się behawiorystyką zwierząt i biotechnologią – po 2,95 i 2,93 osoby na miejsce. Tegoroczna nowość w ofercie uczelni – kierunek: chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane również cieszył się zainteresowaniem. O 30 miejsc walczyło 39 osób. Drugi nabór odbywał się na takich kierunkach, jak np. ogrodnictwo, zielarstwo i terapie roślinne czy turystyka i rekreacja. W sumie na 38 kierunkach uczelni studiuje ponad 9 tysięcy osób.

UMCS przyjął wielu zagranicznych studentów

1 października nowy rok akademicki rozpoczęli studenci jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Naukę na pierwszym roku studiów w UMCS rozpoczęło blisko 8970 studentów (w ubiegłym roku było ich 9330), większość na magisterskich studiach I stopnia – 5835 osób. Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) w 2016 roku cieszyły się m.in.: prawo; finanse i rachunkowość; psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, anglistyka, ekonomia czy logistyka. Rekordową ilość osób przypadających na jedno miejsce odnotowana w tym roku psychologia – 7,77 osób na jedno miejsce. 5,87 ubiegało się o miejsce na kierunku jazz i muzyka estradowa, a 5,81 osób na jedno miejsce przypadało na bezpieczeństwie narodowym. Kolejne miejsca w rankingu to finanse i rachunkowość – 5,04 osób na jedno miejsce, bezpieczeństwo wewnętrzne – 4,81 osoby na jedno miejsce i prawno biznesowe – po 4,60 osoby na jedno miejsce. Zainteresowanie uczelnią nie maleje a niż demograficzny widoczny jest na studiach II stopnia. Uczelnia przyjęła też wielu studentów zagranicznych. W tym roku naukę na pierwszym roku studiów rozpocznie też blisko 670 cudzoziemców (w ubiegłym roku było ich blisko 700). Studenci z zagranicznym paszportem pochodzą głównie z Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz innych krajów Europy Zachodniej.
(EM.K.)