Wkrótce będzie bezpiecznie

Jeden z Czytelników zaalarmował nas w sprawie fatalnego stanu nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Chmielnej. Choć korzystają z niego m.in. rodzice i dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 5, to  nie trudno tu o potknięcia i kontuzję.

– Na całej długości chodnika wzdłuż bloku przy ul. Chmielnej 12 zewnętrzny rząd płytek chodnikowych się rusza, a większość z nich jest połamana. Sama wymiana uszkodzonych elementów nie rozwiąże jednak problemu, bo uszkodzenia są pokłosiem zapadniętego krawężnika – poinformował nas pan Robert.

Urzędnicy potwierdzają, że znają ten problem i już wcześniej otrzymali bezpośrednie zgłoszenie od mieszkańca w tej sprawie. Zapewniają także, że od razu po nim ciąg pieszy został skontrolowany i zaplanowano jego naprawę, która wkrótce się odbędzie.

– Naprawa uszkodzonej części chodnika została już ujęta w harmonogramie prac. Chodnik zostanie naprawiony w ciągu miesiąca – zapewnia Monika Głazik z lubelskiego Urzędu Miasta.

Drogowcy mają zająć się naprawą tego trotuaru w sposób kompleksowy, tak, aby zabezpieczyć go przed podobnymi usterkami w przyszłości. W związku z czym prace rozpoczną od wyrównania krawężnika oddzielającego chodnik od nawierzchni jezdni.

– W ramach robót planujemy prawidłowe przestawienie krawężnika – potwierdza Monika Głazik. Marek Kościuk