Władza ujawniła majątki

Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego, w ubiegłym roku zarobił blisko 170 tys. zł. Przewodniczący rady miasta Robert Szwed ma prawie 160 tys. zł oszczędności, a jego dochód łączny przekroczył 100 tys. zł. Z kolei radny Piotr Łopong ma udziały w gruntach leśnych o wartości 110 000 zł. Dziś publikujemy oświadczenia majątkowe samorządowców z Rejowca Fabrycznego za 2019 rok.


Burmistrz miasteczka, Stanisław Bodys w 2019 roku zarobił prawie 170 tys. zł. Ponad 40 tys. zł dostał z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłaca pożyczkę zaciągniętą w Banku Ochrony Środowiska na bieżące cele. Burmistrz zaoszczędził 25 000 zł. Ma dwa mieszkania, jedno o pow. 64,8 m kw., warte 150 000 zł, zaś drugie o pow. 65,2 m kw., spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. S. Bodys nie podał jego wartości. Posiada również jedną szóstą udziału w gospodarstwie rolnym o pow. 1,47 ha, warte 33 000 zł, z zabudową zagrodową i drewnianym budynkiem o po. 48,2 m kw., a także 9-arową działkę, wartą 5 000 zł.

Sekretarz miasta, Robert Szokaluk ma na rachunku 56 767 zł i 10 356 zł na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Posiada dom o pow. 120 m kw., warty 270 000 zł na działce 526 m kw. – 15 000 zł. Ma też garaż murowany 20 m kw. – 5 000 zł i nieruchomość rolną 0,99 ha – 30 000 zł. W urzędzie miasta zarobił 69 701 zł. Dostał zasiłek z ubezpieczenia społecznego w kwocie 18 300 zł oraz pobrał 300 zł wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rady LGD. Jeździ 8-letnim Fordem Kuga o wartości 42 000 zł.

Przewodniczący rady miasta, Robert Szwed pracuje Zakładzie Cementownia Rejowiec. Zaoszczędził 158 071 zł. Ma papiery wartościowe – 300 akcji PZU S.A. na kwotę 12 009 zł, Z tego tytułu uzyskał 840 zł dywidendy. Posiada mieszkanie o pow. 55 m kw. za 90 000 zł. Z tytułu

zatrudnienia zarobił 94 204 zł, a pełnienia obowiązków społecznych – 16 104 zł. Jeździ Volkswagenem Golfem z 2011 r., wartym 27 000 zł. Wspólnie z żoną spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla syna. Do zwrotu pozostało mu 33 181 zł.

Radny Leszek Danielewicz, emeryt, ma na koncie 6 000 zł. W oświadczeniu majątkowym wykazał, że ma dom o pow. 100 m kw., warty 120 000 zł z tytułem prawnym – służebność. Posiada gospodarstwo rolne 2 ha wycenione na 30 000 zł, z domem i drewnianą stodołą. Jego dochody: 29 325 zł – emerytura oraz 7 247 zł – dieta radnego.

Mariusz Grams pracuje w Zakładzie Cementownia Rejowiec. Ma udział w 100-metrowym domu o wartości 70 000 zł i w mieszkaniu 57 m kw. – 80 000 zł. Z tytułu zatrudnienia zarobił 45 268 zł. Dostał 9 823 zł diety i 3 358 zł ryczałtu z tytułu zasiadania w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Agnieszka Joszczuk jest prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rejowcu Fabrycznym. Zgromadziła 30 000 zł oszczędności. Ma dwa mieszkania, 46,5 m kw. za 120 000 zł i 35,2 m kw. za 90 000 zł. Jej dochody w 2019 roku: 43 285 zł – z tytułu zatrudnienia, 9 823 zł – diety radnej i 3 888 zł – z najmu.

Krzysztof Kister jest operatorem ładowarki w prywatnej firmie. Na koncie ma 6 313 zł. Posiada mieszkanie 45,7 m kw. – 75 000 zł. Z umowy o pracę zarobił 24 848 zł. Inne dochody: 4 990 zł w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej i 7 332 zł – diety radnego.

Piotr Kociubiński ma na koncie 2 300 zł i dom o pow. 143 m kw., warty 250 000 zł. Posiada garaż blaszany 24 m kw. – 2 400 zł i budynek gospodarczy z blachy 24 m kw. – 2 400 zł. Jego dochody za 2019 rok: 18 996 zł – świadczenie pielęgnacyjne, 2 275 zł – zasiłek pielęgnacyjny, 7 247 zł – dieta radnego, 1 531 zł – emerytura po zmarłej matce. Jeździ Fiatem Ulysse z 2005 r., zakupionym z dofinansowaniem z PFRON.

Piotr Łopong odłożył 8 000 zł. Ma dom o pow. 160 m kw., warty 300 000 zł. Ma udziały (cztery szóste) w gruntach leśnych o łącznej pow. ok. 3,5 ha i wartości 110 000 zł i działce o pow. 1 644 m kw., wycenionej na 60 000 zł. Ma nieruchomość 0,26 ha z budynkiem mieszkalnym – 7 000 zł (jedna piąta udziału) oraz 0,73 ha gruntów z budynkami gospodarczymi – 8 000 zł (jedna piąta udziału). W ubiegłym roku dostał 15 574 zł renty i 9 799 zł diety radnego. Porusza się Hondą CRV z 2004 r. o wartości 22 000 zł.

Marek Parada pracuje jako kierownik cmentarza komunalnego w Chełmie. Na koncie zgromadził 28 000 zł. Posiada akcje Krajowej Spółki Cukrowej na kwotę 2 656 zł. Ma dom o pow. 106 m kw., za 300 000 zł, gospodarstwo ogólnorolne 0,77 ha za 15 000 zł i garaż 18 m kw. – 3 000 zł. Z umowy o pracę zarobił 39 940 zł. Dostał 7 247 zł diety radnego. Ma dwa samochody, Peugeota 5008 z 2010 r., wartego 22 000 zł i Peugeota 207 z 2009 r. – 12 000 zł.

Anna Pilipczuk ma w sumie 7 582 zł i 27 832 koron szwedzkich oszczędności, dom o pow. 120 m kw. – 350 000 zł i działkę 0,31 ha za 30 000 zł. Jej dochody: 29 230 zł – umowa o pracę w Urzędzie Miasta Chełm, 5 120 zł – zasiłki z ubezpieczenia społecznego, 8 535 zł – dieta radnej. Jeździ Kia Ceed z 2010 r., wartym 13 000 zł. Radna spłaca kredyt zaciągnięty na budowę domu. Do zwrotu pozostało jej 54 879 zł.

Jacek Słotwiński jest zawodowym żołnierzem. Zaoszczędził 14 000 zł i ma mieszkanie o pow. 42 m kw., za 80 000 zł. Z tytułu zatrudnienia zarobił 49 402 zł. Dostał 7 247 zł diety radnego.

Zbigniew Smyl jest emerytem. Ma papiery wartościowe Polskiej Grupy Energetycznej na kwotę 5 625 zł, mieszkanie o pow. 60,5 m kw., warte 140 000 zł. W 2019 r. dostał 48 574 zł emerytury i 7 247 zł diety radnego.

Arkadiusz Szczołko ma dwa domy o pow. 60,7 m kw. – 30 000 zł i 70 m kw. – 50 000 zł, gospodarstwo rolne 2,17 ha – 40 000 zł, nieruchomość 0,27 ha – 4 000 zł. Pracuje w prywatnej firmie, z tytułu zatrudnienia zarobił 25 488 zł brutto. Otrzymał dietę radnego 7 247 zł.

Dorota Tyrańska pracuje w Szkole Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym. Ma 3 342 zł oszczędności i dom o pow. 54 m kw., warty 40 000 zł. W minionym roku zarobiła 51 513 zł z tytułu zatrudnienia i 9 823 zł – z diety radnej.

Barbara Wenecka jest pielęgniarką i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opieki zdrowotnej. Z tego tytułu uzyskała w 2019 roku przychód w wysokości 72 463 zł i dochód -65 336 zł. Jej pozostałe dochody: 25 332 zł brutto – emerytura oraz 9 823 zł – dieta radnej. Ma na koncie 5 500 zł. Posiada mieszkanie o pow. 54,5 m kw., warte 118 862 zł, garaż 21 m kw. – 9 000 zł i działkę 57 m kw. – 1 750 zł.

Henryka Wiśniewska jest emerytką. Ma 2 000 zł oszczędności i mieszkanie 57,7 m kw. w najmie. W ubiegłym roku otrzymała 14 761 zł emerytury oraz 8 207 zł diety radnej i przewodniczącej rady osiedla. Spłaca 19 868 zł kredytu przeznaczonego na remont mieszkania. Do zwrotu pozostało jej 17 402 zł. (mas)