Własność z dużą ulgą

Ci mieszkańcy Świdnika, którzy zdecydują się na przekształcenie prawa użyłkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, mogą liczyć na rabat od miasta. Związane z tym opłaty zostaną zmniejszone o 80 proc.


Podczas ostatniej sesji radni miasta Świdnik przyjęła uchwałę dotyczącą „określenia warunków i wysokości bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe”. Co kryje się za tą skomplikowaną nazwą?

– Chodzi o przekształcenie prawa użyłkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Wiadomo, że wiąże się to z odpłatnością, ale zgodnie z ustawą samorząd może decydować, jakiego rodzaju bonifikatę w tym zakresie zastosować wobec swoich mieszkańców. Przedstawiliśmy radnym uchwałę, która mówi o tym, że wysokość tej bonifikaty będzie wynosiła 80 proc., ale są też pewne warunki, które należy spełnić, by móc z niej skorzystać – tłumaczy Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

Ze zniżki będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy wniosą opłatę jednorazowo i w ciągu 2019 roku.

– Dajemy mieszkańcom rok, żeby zastanowili się, czy chcą skorzystać z tak dużej bonifikaty i stać się właścicielami gruntów, na których znajduje się np. blok czy dom i czas na ewentualne zebranie funduszy – dodaje sekretarz. (w)