Włodawa na prestiżowym kongresie gospodarczym

Miasto Włodawa było partnerem XXIV Welconomy Forum in Toruń, na którym, w tym roku, dyskutowano m.in. o nowych kierunkach współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Białorusią. Wśród prelegentów tego panelu tematycznego byli ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Białorusi w RP Aleksandr Averyanov, prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Kazimierz Zdunowski oraz burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

– Spotkanie było doskonałą okazją do promocji miasta – mówi burmistrz Muszyński – W trakcie swojego wystąpienia przedstawiłem również nasze działania dotyczące współpracy z partnerami z Ukrainy i Białorusi. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony pozostałych uczestników kongresu. Poruszyłem również kwestię braku przejścia granicznego we Włodawie. Jego powstanie byłoby dodatkowym impulsem do rozwoju i zacieśniania współpracy z samorządami z zagranicy.
Welconomy Forum in Toruń to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce, miejsce dialogu o kształcie polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie. Podczas konferencji i paneli poruszane są aktualne problemy Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Partnerstwa Wschodniego. Co roku w Forum uczestniczy ponad 2000 osób, a wśród nich najważniejsze postaci ze świata polityki, biznesu, nauki z kraju i zagranicy. Podczas dwóch dni obrad odbywają się liczne panele tematyczne, spotkania biznesowe oraz wydarzenia kulturalne. (a)