Włodawa żegna prof. Olszewskiego

4 listopada zmarł prof. dr hab. Edward Olszewski, emerytowany pracownik UMCS. Był związany całe życie m.in. z Włodawą, gdzie prężnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Włodawskiej jako wiceprezes. Był też wykładowcą i promotorem dziesiątek, jeśli nie setek, studentów z Włodawy. W 2003 r. Rada Miejska nadała profesorowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy.
e-olszewski-copyProf. dr hab. Edward Olszewski był inicjatorem wielu publikacji o Włodawie. Sztandarową pozycją są „Dzieje Włodawy” z 1991 r. oraz publikacja „Włodawa na przełomie XX i XXI wieku”. Na ukończeniu jest uzupełnienie „Dziejów”. Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 12 września 2003 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy prof. dr. hab. Edwardowi Olszewskiemu.
Prof. E. Olszewski był we Włodawie bardzo znany, szanowany i lubiany. Wygłaszał często wykłady i referaty. Mistrz dowcipu i suspensu. – Był osobą nietuzinkową – mówi jego przyjaciel Edward Łągwa, były starosta włodawski. – Z wielką swadą potrafił przekonać innych do swoich racji, zawsze szukał porozumienia, zjednywał do siebie ludzi, nie wykazywał wobec innych swojej wyższości wykształcenia i posiadanej wiedzy. Bardzo łatwo było się z nim zaprzyjaźnić, czego doświadczyłem i dlatego bez niego wszelkie spotkania i rozmowy będą uboższe o jego cenne uwagi, spostrzeżenia i oceny. Pozostawił po sobie wielki dorobek naukowy, a dla nas – jego kolegów i przyjaciół – wielki smutek i żal po „zwykłym – wielkim” człowieku.
– To był człowiek nietuzinkowy, pełen energii, który potrafił swoim sposobem bycia zjednać każdego. Jego inteligencja i wrodzona umiejętność komunikowana się z drugim człowiekiem sprawiały, że przebywanie w jego towarzystwie było wielką przyjemnością – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Jednocześnie był wielkim przyjacielem Włodawy, co było podstawą do nadania mu przed kilkunastoma laty tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Zawsze nasze miasto wspominał z sympatią i kiedy tylko mógł korzystał z zaproszenia, aby do nas przyjechać. Włodawa wraz z jego odejściem utraciła cząstkę siebie.
Prof. Edward Olszewski urodził się 6 marca 1942 r. Absolwent historii UMCS w Lublinie, z którym był związany zawodowo od 1967 r., pracował w: Studium Nauk Politycznych, Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Nauk Politycznych, a ostatecznie na Wydziale Politologii, aż do przejścia na emeryturę w 2012 r. W UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora (od 1994 r.). W okresie swojej pracy zawodowej Edward Olszewski był kilkakrotnie nagradzany, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pożegnanie E. Olszewskiego odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godz. 11 na Wydziale Politologii UMCS. Tego samego dnia, o godzinie 13, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. (pk)