Włodawianka Roku 2015

Bogusława Górska, znana chyba wszystkim we Włodawie i okolicy, została laureatem plebiscytu Włodawianin Roku 2015. Wręczenia statuetki dokonał pomysłodawca tytułu – burmistrz Wiesław Muszyński podczas Dni Włodawy. Pani Bogusia w pokonanym polu zostawiła 7 jej rywali, w tym tak znanych i cenionych, jak ks. dziekan Stanisław Dadas czy kpt. Edmund Brożek.

Bogusława Górska jest nauczycielką z 35-letnim stażem pracy. Dzięki organizowanym przez nią przedsięwzięciom na rzecz upowszechniania kultury czytelniczej, propagowania wartości rodzinnych oraz integracji różnych środowisk społecznych jest znana nie tylko wśród mieszkańców Włodawy i okolic, ale również w całej Polsce. Od 11 lat z własnej inicjatywy organizuje dla włodawskich dzieci całonocne imprezy czytelnicze „Noc z Andersenem”, realizując podczas nich programy edukacyjne i profilaktyczne. Cyklicznie organizuje imprezy w ramach „Tygodnia Czytania Dzieciom” w różnych placówkach oświatowych oraz bibliotekach na terenie miasta i powiatu. Jest pomysłodawczynią i organizatorką akcji charytatywnej „Złotówka Na Gwiazdkę” na rzecz dzieci potrzebujących pomocy we Włodawie. Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem poświęciła się także działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych, społecznie organizując dla nich różnorodne imprezy, bale i zabawy. Współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci. Realizowała społecznie własny program profilaktyczny „Tuż pod moim nosem”, brała również udział w przygotowaniu projektu „Mniej barier – więcej radości” dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wielokrotnie inicjowała organizację bezpłatnych ferii zimowych dla najmłodszych, a podczas wakacji organizowała społecznie akcję „Aktywne podwórko”, prowadząc rodzinne imprezy i zabawy tematyczne integrujące mieszkańców Włodawy. (p)