Włodawska podstrefa ekonomiczna

Oficjalnie powstała Włodawska Podstrefa Ekonomiczna. 31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 16 sierpnia.


Część miejskich terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 5 ha zostało włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Dzięki temu Włodawa staje się miastem bardziej atrakcyjnym i otwartym do inwestowania zarówno na zasadach SSE, jak również nowej ustawy.

– Pewne jest, że będziemy dążyć do zwiększenia powierzchni dostępnych terenów inwestycyjnych, by jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność naszego miasta – mówi Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. –