Włodawskie licea słabo

I LO im. T. Kościuszki znalazło się na 549. pozycji najlepszych liceów w Polsce w rankingu Perspektyw. II LO jest dopiero na końcu pierwszego tysiąca liceów. Włodawski „Modrzewiak” nie znalazł się w pierwszej pięćsetce techników w kraju.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Kryteria i ich wagi w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%. W przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria. Są to: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 20%, matura – przedmioty dodatkowe 30%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Kościuszkowcy zajęli w tegorocznym rankingu 549. miejsce w kraju (przed rokiem 439., przed dwoma 299.), dało to im 35. miejsce wśród liceów Lubelszczyzny. Jest to jednak spadek o ponad sto miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym w kraju i o 7 miejsc w województwie. Generalnie jednak w ciągu ostatnich lat I LO plasuje się cały czas w pierwszej pięćsetce liceów (lub blisko) i deklasuje konkurencyjne II LO.

Włodawskie Technikum pośród wszystkich tego typu szkół w naszym województwie zajęło 43. miejsce (przed rokiem 37.), zaś w kraju poza 500. miejscem. Powodu do dumy zatem nie ma.

W Rankingu 2020 wzięto pod uwagę wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników (bez szkół dla dorosłych). Opublikowano wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here