Włodawskie plany inwestycyjne

Rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją zabytkowego centrum Włodawy oraz budową promenady nadbużańskiej, przebudowa i naprawa ulic w mieście i modernizacja oświetlenia drogowego – to najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2020 rok we Włodawie. Jest to również początek obowiązywania w mieście pierwszej w historii ulgi podatkowej dla przedsiębiorców.

W bieżącym roku Włodawa zamieni się w plac budowy. Rozpoczną się bowiem prace związane z rewitalizacją zabytkowego centrum miasta oraz parku przy cerkwi. Najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja kosztować będzie ponad 8 681 000 zł. Na jej realizację miasto uzyskało dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wśród zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć jest również budowa promenady, która połączy ulicę Mostową z ulicą Okunińską.

Zaplanowana jest również termomodernizacja budynków socjalnych przy ulicy Spokojnej, Sztabowej i Sybiraków. Na ten cel zaplanowano 1 289 000 zł, z czego 85% pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dzięki oszczędnościom związanym z wymianą oświetlenia ulicznego na tzw. LED-y, możliwa będzie jego rozbudowa i modernizacja.

Przed nami również kolejne remonty dróg.

– Ponad 2 300 000 zł przeznaczymy na przebudowę ulicy Rynek. Drogowcy pojawią się również na ulicy Suchawskiej, której przebudowa kosztować będzie 800 000 zł. Na realizację obu inwestycji chcemy uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Przewidujemy również mniejsze remonty i bieżące naprawy pozostałych ulic w mieście – wylicza burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Ponadto miasto włączy się w remont powiatowej ulicy Długiej.

W budżecie miasta zaplanowano 500 000 zł na wsparcie tej inwestycji. Wśród pozostałych inwestycji i projektów, zaplanowanych na bieżący rok wspomnieć należy „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024”. Ponadto kontynuowany będzie „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa obejmujący szczepienia 13-letnich dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – mówi Muszyński. (a)