Wniosek do prokuratury i skarga na przekroczenie uprawnień

Senator Lidia Staroń, zgodnie z zapowiedzią, złożyła wniosek do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy próbie likwidacji liceum w Dubience. A mieszkanka gminy Chełm złożyła skargę na przekroczenie uprawnień przez starostę w związku z jednym z przetargów.

W programie „Państwo w państwie” senator Lidia Staroń zapowiadała, że złoży zawiadomienie do prokuratury na działania starosty chełmskiego, zmierzające do likwidacji liceum w Dubience. Po lekturze wszystkich dokumentów i wyroków senator stwierdziła, że starosta Piotr Deniszczuk przekroczył swoje uprawnienia i działał na szkodę powiatu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wniosek do prokuratury został już przygotowany i – co ciekawe – złożony do Prokuratury Generalnej, a nie rejonowej czy okręgowej w naszym województwie.

Tymczasem przekroczenie uprawnień zarzuciła staroście także mieszkanka gminy Chełm. Złożyła w tej sprawie skargę do rady powiatu chełmskiego. Chodzi o przetarg na budowę drogi od Święcicy przez Pniówno, Krobonosz do Czułczyc Dużych – tej z której właśnie zszedł wykonawca. Według skarżącej starosta miał przekroczyć swoje uprawnienia, wybierając wykonawcę wbrew rekomendacji komisji przetargowej. O sprawę pytał już radny powiatowy Jarosław Wójcicki. Starosta tłumaczył wtedy, że komisja przetargowa jest jedynie organem pomocniczym a wybór wykonawcy należy do zamawiającego, czyli starosty. Skarżąca nie zgadza się z takim tłumaczeniem.

Podobnie jak Krajowa Izba Odwoławcza, która unieważniła decyzję starosty, nakazała podpisać umowę z wykonawcą wskazanym przez komisję przetargową i obciążyła powiat kosztami postępowania (23 tys. zł). – Funkcjonariusz publiczny, jakim jest Starosta Powiatowy przekroczył swoje uprawnienia, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. (…) Z tego tytułu Powiat musiał wypłacić odszkodowanie, czyli wydaje się, iż dodatkowo mamy tu do czynienia z niegospodarnością środkami publicznymi – uważa skarżąca, która domaga się wyciągnięcia sankcji przewidzianych w prawie lub skierowania skargi do odpowiednich organów.

Po rozpatrzeniu skargi przez komisję skarg i wniosków nad jej zasadnością będzie głosować rada powiatu. To od wyniku tego głosowania będzie zależało, co dalej stanie się ze skargą. Ale, jak wiadomo, w radzie powiatu koalicja starosty ma większość. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here