Woda dopłynie wszędzie

Na początku października gmina Hanna ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy ostatniego etapu projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie gminnego systemu wodociągowego. Tym samym znakomita większość mieszkańców nadbużańskiej gminy będzie miała dostęp do wody z sieci publicznej.

Gmina Hanna realizuje projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budową trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dotacyjną, termin wykonania całości zadania zaplanowano do 30 września 2019 r. Ze względu na specyfikę inwestycji, projekt podzielono na trzy części. Gmina wyłoniła już wykonawców dwóch pierwszych etapów. Będzie to kosztowało niemal 2,1 mln zł.

Na początku października wyłoniona ma być firma, która zrealizuje ostatnią część projektu, czyli wymieni wodomierze. Gmina Hanna na modernizację uzyskała 1,3 mln zł dotacji ze środków unijnych. – To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla urzędu, ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców – mówi wójt Grażyna Kowalik. – Jej ukończenie zagwarantuje nam możliwość korzystania z ujęcia wody pitnej przez wiele lat, a trzy nowe wodociągi praktycznie wyczerpują potrzeby naszej gminy na tym polu.

Modernizacja przyniesie też wymierne korzyści – nowe i bardzo nowoczesne wodomierze nie będą już wymagać spisywania, bo wszystkie dane będą przekazywane do bazy danych drogą radiową – dodaje Kowalik. (bm)