Woda w prawie każdym domu

Nowe nitki wodociągu położone w Zaświatyczach, Kuzawce oraz Dołhobrodach praktycznie zamykają temat zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Hanna. Dzięki unijnemu dofinansowaniu gruntownie zmodernizowano też główne ujęcie wody.

W gminie Hanna zakończono właśnie inwestycję związaną z przebudową i rozbudową stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budową trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego. – W ramach tego przedsięwzięcia powstało 3,5 kilometra nowej sieci wodociągowej w Zaświatyczach, Kuzawce i Dołhobrodach – mówi wójt Grażyna Kowalik.

– Wybudowano trzy nowe studnie głębinowe, przebudowano istniejący budynek ujęcia wody wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem teren wokół niego, wyremontowano zbiorniki retencyjne oraz zmodernizowano oświetlenie terenu, monitoringu i pozostałych instalacji zewnętrznych z branży elektrycznej.

Dodatkowo kupiono i zamontowano w gospodarstwach domowych wodomierze z funkcją odczytu radiowego w ilości 955 sztuk – wylicza Kowalik.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 755 000 zł, z czego dofinansowanie unijne to 1 280 000 zł. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here