Wójt Kucharczyk ze sporą podwyżką

Większość radnych uznała, że pod wodzą Pawła Kucharczyka w gminie Rudnik dzieje się sporo dobrego i podniosła mu pensję o ponad 1600 zł, do 18900 zł.

Do ostatniej sesji Rady Gminy Rudnik wynagrodzenie wójta Pawła Kucharczyka wynosiło 17256 zł brutto. Ustalono je uchwałą z dnia 30 grudnia 2021 r. Radni przyjęli wówczas, że wynagrodzenie zasadnicze wójta wyniesie 9200 zł, dodatek funkcyjny – 2800 zł, dodatek specjalny – 3600 zł, a dodatek stażowy – 1656 zł.

Po tym jak Kucharczyk ponownie zwyciężył w wyborach na wójta gminy, radni musieli jego pensję ustalić na nowo. Pod głosowanie poddano dwie propozycje. Radny Grzegorz Jakubczak wnioskował, by wynagrodzenie zasadnicze wójta wzrosło o 800 zł do 10 000 zł, a dodatek funkcyjny wzrósł z 2 800 zł na 3 000 zł, a w ślad za tym dodatek specjalny wynosił 3900 zł, a dodatek stażowy 2000 zł.

Z kolei radna Barbara Boba proponowała, by wynagrodzenie wójta pozostawić na dotychczasowym poziomie. Ostatecznie zwyciężyła propozycja radnego Jakubczaka. Zagłosowało za nią 10 radnych (sam Jakubczak oraz Grzegorz Król, Tomasz Drozd, Agata Jasina, Marek Kiełbus, Anna Korzec, Ewa Nieśpiałowska, Edyta Pawelczyk, Andrzej Prokop, Paweł Typiak), troje było przeciwko (Barbara Boba, Konrad Sierpina, Bartosz Stępień), a Artur Martyna wstrzymał się od głosu. W obradach nie uczestniczyła radna Joanna Merska. Wniosek radnej Boby poparło tylko 3 radnych. (kg)

News will be here