Wójt Niezgoda skwitowana

Radni gminy Żmudź jednogłośnie udzielili absolutorium wójt Edycie Niezgodzie. Radni przeznaczyli 113 tys. zł dla chełmskiego starostwa na opracowanie dokumentacji projektowej ważnej inwestycji drogowej.

Po przedstawieniu raportu o stanie gminy za 2020 r. radni gminy Żmudź jednogłośnie udzielili Edycie Niezgodzie, wójt gminy Żmudź, wotum zaufania. Tak samo jednomyślni byli przy głosowaniu w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

– Biorąc pod uwagę opinię RIO i komisji rewizyjnej, stwierdzam, że budżet za 2020 rok został wykonany prawidłowo, zadania realizowane były zgodnie z planem i jako rada nie mamy do tego żadnych uwag – stwierdził rzeczowo Krzysztof Gawrjołek, przewodniczący Rady Gminy Żmudź.

Potem radni jednogłośnie głosowali także za udzieleniem wójt Niezgodzie absolutorium.

– Dziękuję za to, ale to były nasze wspólne decyzje – mówiła wójt Niezgoda. – Dziękuję radnym, sołtysom i urzędnikom, którzy wykonują trudną, merytoryczną pracę. Rok 2020 był specyficzny pod wieloma względami, ale podjęte wtedy przez nas dobrze przemyślane decyzje powodują, że obecnie możemy realizować to, co zaplanowaliśmy.

Podczas dyskusji głos zabrał radny Jerzy Senderski, który zwrócił uwagę na kwestię ściągania podatków i opiewającą na ponad milion złotych kwotę zadłużenia mieszkańców wobec gminy.

– Jeden z dłużników na trzysta siedem tysięcy złotych zalega z podatkiem od nieruchomości od osób prawnych. Zlicytować i koniec! – grzmiał radny Senderski.

Wójt Niezgoda przypomniała, że licytacje nieruchomości w takich sytuacjach to kompetencje urzędu skarbowego.

– Urząd skarbowy wycenił w tym przypadku tę nieruchomość na sporą kwotę i nie było zainteresowanych w licytacji, ale wiem, że cena ta ma być obniżona i procedura powtórzona – tłumaczyła wójt.

Radni uchwałą przekazali 113 tys. zł chełmskiemu starostwu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Klesztów-Skordiów. Wolne wnioski radnych dotyczyły m.in. problemów rolników z koszeniem łąk na podmokłych terenach m.in. w pobliżu rzeki Krzywólka. Sołtys Żmudzi zwrócił też uwagę, że w ramach inwestycji związanej ze światłowodowym internetem przewody do słupów energetycznych montowane są – zdaniem mieszkańców – zbyt nisko nad ziemią. Rolnicy obawiają się, że będzie problem, aby w tych miejscach przejechać kombajnem.

– Za tę inwestycję odpowiada urząd marszałkowski, ale chodzi o naszych mieszkańców, więc sygnalizujcie nam konkretne lokalizacje, a my będziemy przekazywać to do zakładu energetycznego. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here