Wójt z absolutorium, artyści z wyróżnieniem

W Kamieniu, na najważniejszej z punktu widzenia gospodarza gminy sesji, niespodzianek nie było. Radni tej gminy jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Dariuszowi Stockiemu. To oznacza, że akceptują jego działalność i spokojnie może ją kontynuować. Radni nadali też wyróżnienia: „Zasłużony dla Gminy Kamień” zespołom śpiewaczym „Rosa” oraz „Koral”.

Na sesji absolutoryjnej (26 czerwca) radni gminy Kamień podjęli szereg uchwał, które dały wójtowi Dariuszowi Stockiemu zielone światło do dalszej pracy. Wśród nich było udzielenie gospodarzowi gminy wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 i w końcu – udzielenie absolutorium. Uchwały te podjęto jednogłośnie.

Wcześniej wójt szczegółowo omówił raport o stanie gminy za 2020 rok, a przy tym realizowane w ubiegłym roku inwestycje. Gmina Kamień w tym czasie kredytów nie zaciągała, a zakończyła rok 2020 z nadwyżką budżetową. Podczas debaty nad raportem Zbigniew Czerwonka, przewodniczący Rady Gminy Kamień, zapytał, czy zasadna była rozbudowa podstawówki w Kamieniu. Wójt Stocki stwierdził, że według niego inwestycja ta była uzasadniona, przypominając, iż rada wyraziła na nią zgodę. Wyjaśniał, że dzięki temu można utworzyć już nie jedną, a dwie grupy przedszkolne w Kamieniu, a dzieci, które będą tam uczęszczały najprawdopodobniej będą kontynuować też naukę w miejscowej w szkole, a nie np. w Chełmie.

Przypomniał, że za każdym uczniem idzie subwencja oświatowa, a to ważne dla gminnego budżetu. Zapytany, czy wszystkie zaplanowane inwestycje zostały w ubiegłym roku wykonane, poinformował, że nie sposób tak zaplanować wydatków, aby je w stu procentach wykonać. Plany te wypełniono w 75 proc. Z kolei zapytany przez jedną z radnych o ściągalność podatków, oświadczył, że w przypadku podatku rolnego czy czynszu dzierżawczego nie ma większych problemów.

Gorzej jest z opłatami za śmieci. Do dłużników urzędnicy wysyłają ponaglenia, a gdy delikwenci nie odbierają w tej sprawie listów „za potwierdzeniem odbioru”, sprawa przekazywana jest komornikowi. Radni przyjęli zmiany budżetowe, uchwalili regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających w gminie, a także przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Kamień na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. Radni podjęli też uchwałę w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kamień” dwóm zespołom śpiewaczym – „Rosa”, a także „Koral”.

To docenienie wybitnych osiągnięć działających w obu zespołach gminnych artystów, ich sukcesów na przeglądach i festiwalach, a także za to, jak wspaniale promują gminę. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here