Wójt zarobi mniej

(2 lipca) Radni gminy Włodawa obniżyli wójtowi Tadeuszowi Sawickiemu wynagrodzenie, dostosowując je do nowych przepisów. Wójt zarobi o 980 zł (brutto) mniej. Obecne wynagrodzenie Sawickiego, po obniżce, to 10 180 zł (brutto).


Oprócz uchwały o obniżeniu pensji wójta, którą przyjęto niejednogłośnie (przy głosach wstrzymujących się), podczas sesji radni podjęli także m.in. uchwały w sprawach: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Włodawa na lata 2018-26, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Włodawa oraz w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Świtezianka I, Świtezianka, Astur II w Okunince nad Jeziorem Białym. W punkcie zapytań i interpelacji, tradycyjnie już, przeważały tematy drogowe oraz związane z oświetleniem gminy. (a)