Wójtowicz pełnoprawnym wicedyrektorem

Dr Marek Wójtowicz, dotychczas pełniący obowiązki wicedyrektora krasnostawskiego szpitala, od 1 maja jest już pełnoprawnym zastępcą Piotra Mateja. W konkursie pokonał chirurga z jednej z lubelskich klinik.

Po tym, jak kilka miesięcy temu ze stanowiska zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zrezygnował Zbigniew Bijata, dyrektor Piotr Matej powołał na jego miejsce dra Marka Wójtowicza, chirurga z Lublina. Jednocześnie dyrektor krasnostawskiej kliniki ogłosił konkurs na to stanowisko. Przystąpił do niego Wójtowicz i jeden z lekarzy-chirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubinie. – Ostatecznie po postępowaniu konkursowym i serii pytań, jakie komisja zadała obu kandydatom, na wicedyrektora wskazano dra Wójtowicza – mówi Piotr Matej. – 25 kwietnia wręczyłem panu doktorowi powołanie na to stanowisko z dniem 1 maja.
Marek Wójtowicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2006 r. był członkiem Rady Doradczej Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Ponadto pełnił też funkcję pełniącego obowiązki dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ (2008), dyrektora lubelskiego oddziału NFZ (2006-2008), dyrektora SP ZOZ w Puławach (2006) i dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie (2009). Nowy zastępca dyrektora do spraw opieki zdrowotnej SP ZOZ w Krasnymstawie był też konsultantem prezydenta RP do spraw opieki zdrowotnej (2003-2005). (kg)