Wójtowie radzili w Krasnymstawie

W ostatnią środę w sali sejmikowej urzędu miasta Krasnystaw zorganizowano konwent wójtów powiatu krasnostawskiego. Dyskutowano m.in. o sytuacji epidemiologicznej i groźbie suszy.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk oraz włodarze i przedstawiciele gmin powiatu krasnostawskiego spotkali się, aby omówić sprawy dotyczące m. in. wykorzystania środków finansowych na inwestycje, obecnego stanu epidemiologicznego czy ochrony podczas powodzi i suszy.

Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnia w Zamościu, na czele z dyrektorem Eugeniuszem Daciukiem. Sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu krasnostawskiego przedstawiła Monika Brzyszko z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krasnymstawie (na 11 czerwca w powiecie nie było żadnego aktywnego zakażenia koronawirusem, wszystkie sześć dotychczas chorych osób ozdrowiało).

– W trakcie spotkania dyskutowano również nad bieżącą sytuacją samorządów. Konwent stał się także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz promocji naszego miasta – mówi Krzysztof Zieliński z urzędu miasta Krasnystaw. (k)