Wolne miejsce nawet w renomowanych liceach

W tegorocznym naborze do szkół ponadpodstawowych miasto przygotowało łącznie 7199 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Po etapie rekrutacji elektronicznej do wybranych przez siebie szkół zakwalifikowano 6243 kandydatów, z których 5807 zdecydowało się na potwierdzenie wcześniejszego wyboru i złożenie dokumentów. Pozostali chętni powalczą teraz o wolne miejsca, jakie pozostały w większości miejskich szkół, w tym w renomowanych liceach.

– Do dyspozycji kandydatów do klas pierwszych pozostało jeszcze 1392 miejsca, w tym 366 miejsc w liceach ogólnokształcących, 578 miejsc w technikach, 448 miejsc w branżowych szkołach I stopnia. Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki w szkołach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami zgłaszają się bezpośrednio do tych szkół. W systemie elektronicznym będą jedynie odnotowywane decyzje komisji rekrutacyjnych o przyjęciu kandydatów – informuje biuro prasowe Urzędu Miasta Lublin.

Na skutek rezygnacji z podjęcia nauki w danej szkole przez część zakwalifikowanych kandydatów, wolnymi miejscami dysponują nawet najbardziej prestiżowe lubelskie ogólniaki i technika. Np. w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica jest 31 miejsc, w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego (Lublin) – 18, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej – 1, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej – 16 miejsc, w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie (Lublin) – 13, w Technikum Ekonomiczno-Handlowym (ZS-1) – 4, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim (ZS-5, Lublin) – 5, Technikum Ekonomicznym (ZSEk) – 10, Technikum Elektronicznym (ZSEl) – 8.

Podczas tegorocznej rekrutacji przyszłym licealistom najtrudniej było dostać się do klasy o profilu biologiczno-chemicznym w IX LO przy ul. Struga – o 1 miejsce walczyło tu aż 4,56 kandydatów. Bardzo zacięta rywalizacja toczyła się także w przypadku klas: z rozszerzoną biologią, WOS-em i językiem angielskim w XV LO przy ul. Podwale (4,16 osób na 1 miejsce), językami angielskim i polskim oraz WOS w III LO im. Unii Lubelskiej (3,81), biologiczno-chemicznej w III LO (3,00) oraz z rozszerzonymi językami polskim, angielskim i historią w XV LO (3,00).

Wszelkie rekordy popularności pobiła jednak klasa kształcąca w zawodzie technik programista, którą przygotowało Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1. Tutaj o 1 miejsce rywalizowało aż 7,81 kandydatów. Innymi popularnymi zawodami oferowanymi przez lubelskie szkoły średnie okazały się technik reklamy, również w Technikum Ekonomiczno-Handlowym (3,34), technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim (2,34), technik handlowiec (2,31) i technik informatyk (2,28) – oba także w ramach Technikum Ekonomiczno-Handlowego.

Tradycyjnie już znacznie mniejszym powodzeniem cieszyły się szkoły branżowe. W ich przypadku więcej niż 1 chętna osoba na miejsce znalazła się tylko w 4 oddziałach, w skali całego miasta. Były to klasy kształcące w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych (1,64), fryzjer w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (1,56), elektryk w ZSB (1,30) oraz cukiernik w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (1,17).

Najwyżej przed kandydatami poprzeczka zawieszona była w: I LO w klasie anglojęzycznej, gdzie próg punktowy wynosił 183.05 pkt i klasie fiz.-inf.-mat. – 173,00 pkt, w II LO w klasie mat.-fiz. (ang.-niem./ros./hisz.) – 173.75 pkt. i biol.-chem. – 171,6 pkt., w III LO w klasie pol.-ang.-hist. (ang., hisz.-niem.) – 182.95 pkt. i pol.-ang.-wos. (ang., hisz.-niem.) – 186.60 pkt.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here