Wolontariusze roku Caritas

Gabriel Gałat z Zespołu Szkół w Sawinie, Klaudia Sawka ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie oraz Lena Biegaj ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej uhonorowani zostali statuetką Wolontariusza Roku. Gala odbyła się 11 stycznia br.


Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z całej diecezji zostali nagrodzeni za swoją pracę na rzecz innych. W naszym województwie takich kół jest około stu. Będące ich członkami dzieci i młodzież wspierają akcje Caritas, organizując zbiórki żywności czy darów dla potrzebujących.

Caritas jest katolicką organizacją pozarządową. Na Lubelszczyźnie działa od 1991 roku. Pomaga osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i zmagającym się z trudnymi sytuacjami losowymi. Organizuje m.in. letnie i zimowe wakacje dla dzieci, dożywianie w szkołach i dystrybuuje paczki żywnościowe dla potrzebujących. W najbliższym czasie, 7 lutego po raz drugi Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje charytatywny bal w hali Targów Lublin.

Jego celem będzie zebranie środków finansowych na wsparcie dzieci uzdolnionych sportowo objętych pomocą Funduszu Stypendialnego „Skrzydła”. Przewidziane są liczne aukcje charytatywne (m.in. gadżetów przekazanych przez sportowców). Informacje o wydarzeniu pod numerem tel. 605 953 899 lub drogą mailową bal.lublin@gmail.com.  (EM.K.)