Wrócą lokalne połączenia?

W starostwie w Krasnymstawie odbyło się spotkanie w sprawie organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu. Uczestniczyli w nim starosta Andrzej Leńczuk, naczelnik wydziału komunikacji, transportu i dróg publicznych Andrzej Bereza oraz przedstawiciele wszystkich gmin.

Zorganizowane przez starostę obrady miały na celu omówienie sytuacji w związku z wejściem w życie ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwości, które ona stwarza dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego. – Rządowy program ma za zadanie redukcję wykluczenia komunikacyjnego.

Z funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie.

Dopłata w wysokości maksymalnie 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach jej wysokość będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. – Wyższa kwota dopłat na początku funkcjonowania programu ma zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne – zauważa.

Na spotkaniu przedstawiono założenia i wymagania programu, które muszą spełnić organizatorzy ubiegający się o przywrócenie połączeń. Wiele zależeć ma od woli samych przewoźników oraz potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, dlatego jedną z konkluzji obrad było przeprowadzenie konsultacji społecznych w gminach, a następnie rozmowy z przedstawicielami firm transportowych.

– Po rozeznaniu sytuacji i rozmowach z przewoźnikami przedstawiciele gmin i starostwa mają dalej dyskutować w tej sprawie – zapowiada Kliszcz. (kg)